ทัวร์ ตุรกี

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

PTK12 : Turkey Ski Erciyes Winter BY TK

9 วัน 6 คืน

-พิเศษ***ตะลุยสกีErciyes -พระราชวังโดลมาบาห์เช(DolmabahcePalace)ศิลปะแบบตะวันออกผสมผสานกับตะวันตกตัวอาคารยาวถึง600เมตร -เมืองโบราณเอฟฟิซุส(EPHESUS)เมืองโบราณที่มีการบำรุงรักษาไว้เป็นอย่างดีเมืองหนึ่ง -ชมวิวของทะเลสาบเกลือSaltLake -นครใต้ดิน(UNDERGROUNDCITY)ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโกเป็นมรดกโลก -ปราสาทปุยฝ้ายผลจากการไหลของน้ำพุเกลือแร่ร้อนนี้เกิดทัศนียภาพของน้ำตกสีขาวเป็นชั้นๆ หลายชั้น
-พิเศษ*** ตะลุยสกี Erciyes
-พระราชวังโดลมาบาห์เช (Dolmabahce Palace) ศิลปะแบบตะวันออกผสมผสานกับตะวันตก ตัวอาคารยาวถึง 600 เมตร
-เมืองโบราณเอฟฟิซุส (EPHESUS)เมืองโบราณที่มีการบำรุงรักษาไว้เป็นอย่างดีเมืองหนึ่ง
-ชมวิวของ ทะเลสาบเกลือ Salt Lake
-นครใต้ดิน (UNDERGROUND CITY)ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโกเป็นมรดกโลก
-ปราสาทปุยฝ้าย ผลจากการไหลของน้ำพุเกลือแร่ร้อนนี้ เกิดทัศนียภาพของน้ำตกสีขาวเป็นชั้นๆ
หลายชั้น

ทัวร์ตุรกี อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมตุรกี ราคาใกล้เคียงกัน