ทัวร์ ฮ่องกง

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ฮ่องกง . by Hong Kong Airlines 4 วัน 2 คืน
CTP9 : ฮ่องกง กวางเจา เซิ่นเจิ้น ไหว้พระ9วัด เสริมดวงบารมี BY HX

4 วัน 2 คืน

1.เหลียนฮัวซานสักการะขอพร'เจ้าแม่กวนอิมองค์ทอง”ปางยืนบนเขาดอกบัวสูงที่สุดในมณฑลกวางตุ้ง 2.วัดไทรหกต้น(ลิ่วหรงซื่อ)วัดโบราณมีอายุมากกว่าหนึ่งพันปีชม“เจดีย์9ชั้น”สูงที่สุดในเมืองกวางเจา 3.วัดกวงเสี้ยววัดเก่าแก่ที่สุดของกวางเจาเดิมเป็นตำหนักของกษัตริ์หนานเย่ว์นามจ้าวเจี้ยนเต๋อกษัตริ์องค์ที่5ของ อาณาจักรหนานเย่ว์(ช่วง3ก๊ก) 4.วัดพระใหญ่(GreatBuddhaTemple)ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคลชมศาลเจ้าไม้5ชั้นสูง18เมตร 5.วัดเทพเจ้ากวนอูสัญลักษณ์ของความซื่อสัตย์ความจงรักภักดีความกล้าหาญโชคลาภขอพรให้เจริญในหน้าที่การงาน 6.วัดเจ้าแม่ทับทิมขอพรเจ้าแม่แห่งสายน้ำสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยยึดเหนี่ยวจิตใจให้ชีวิตราบรื่น 7.ศาลเจ้าแม่กวนอิมยืมเงินฮงฮัมเงินร้อยล้านเจ้าแม่กวนอิมเป็นที่เคารพสักการะมีชื่อเสียงเรื่องเงินทอง 8.วัดหวังต้าเซียนไหว้พระสละโสดขอพรเรื่องความรักเทพเจ้าด้ายแดงหรือเทพเจ้าหยุคโหลว 9.วัดแชกงหมิวหรือวัดกังหันเสริมดวงรวยเพิ่มมงคลชีวิตหมุนกังหันกลับทิศจะช่วยหมุนชีวิตพลิกผันจากร้ายกลายเป็นดี
1. เหลียนฮัวซาน สักการะขอพร 'เจ้าแม่กวนอิมองค์ทอง” ปางยืนบนเขาดอกบัว สูงที่สุดในมณฑลกวางตุ้ง
2. วัดไทรหกต้น (ลิ่วหรงซื่อ) วัดโบราณมีอายุมากกว่าหนึ่งพันปี ชม “เจดีย์ 9 ชั้น” สูงที่สุดในเมืองกวางเจา
3. วัดกวงเสี้ยว วัดเก่าแก่ที่สุดของกวางเจา เดิมเป็นตำหนักของกษัตริ์หนานเย่ว์นาม จ้าว เจี้ยนเต๋อ กษัตริ์องค์ที่ 5 ของ
อาณาจักรหนานเย่ว์ (ช่วง 3 ก๊ก)
4. วัดพระใหญ่ (Great Buddha Temple) ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อความเป็นสิริมงคล ชมศาลเจ้าไม้ 5 ชั้น สูง 18 เมตร
5. วัดเทพเจ้ากวนอู สัญลักษณ์ของความซื่อสัตย์ ความจงรักภักดี ความกล้าหาญ โชคลาภ ขอพรให้เจริญในหน้าที่การงาน
6. วัดเจ้าแม่ทับทิม ขอพร เจ้าแม่แห่งสายน้ำสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยยึดเหนี่ยวจิตใจให้ชีวิตราบรื่น
7. ศาลเจ้าแม่กวนอิมยืมเงิน ฮงฮัม เงินร้อยล้านเจ้าแม่กวนอิม เป็นที่เคารพสักการะ มีชื่อเสียงเรื่องเงินทอง
8. วัดหวังต้าเซียน ไหว้พระสละโสดขอพรเรื่องความรักเทพเจ้าด้ายแดง หรือเทพเจ้าหยุคโหลว
9. วัดแชกงหมิว หรือวัดกังหัน เสริมดวงรวยเพิ่มมงคลชีวิต หมุนกังหันกลับทิศจะช่วยหมุนชีวิตพลิกผันจากร้ายกลายเป็นดี


ระบบกดจองผ่าน web

** คลิกเลือกพีเรียดแล้วกดปุ่ม "จอง" ทางเราจะติดต่อกลับทันที
Aug 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Sep 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Oct 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Nov 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Dec 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jan 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Feb 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Mar 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Apr 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
May 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jun 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jul 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 = วันที่ออกเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง
01 – 04 มี.ค 2563 อาทิตย์ - พุธ 10,999 -
04 – 07 มี.ค 2563 พุธ - เสาร์ 10,999 -
05 – 08 มี.ค 2563 พฤหัส - อาทิตย์ 10,999 -
08 – 11 มี.ค 2563 อาทิตย์ - พุธ 10,999 -
11 – 14 มี.ค 2563 พุธ - เสาร์ 10,999 -
12 – 15 มี.ค 2563 พฤหัส - อาทิตย์ 10,999 -
15 – 18 มี.ค 2563 อาทิตย์ - พุธ 10,999 -
18 – 21 มี.ค 2563 พุธ - เสาร์ 10,999 -
19 – 22 มี.ค 2563 พฤหัส - อาทิตย์ 9,999 -
22 – 25 มี.ค 2563 อาทิตย์ - พุธ 10,999 -
25 – 28 มี.ค 2563 พุธ - เสาร์ 10,999 -

ทัวร์ฮ่องกง . อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมฮ่องกง ราคาใกล้เคียงกัน