ทัวร์ เกาหลี

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

Happy Trendy Winter BY KE

5 วัน 3 คืน

กิมแฮ(ปูซาน)–เดินทางสู่เมืองเคียงจู–วัดพลูกุกซา–สุสานทูมูลี–หอดูดาวซอมซองแด–เมืองแดกู ฟาร์มผลไม้-อัพซานพาร์ค+เคเบิ้ลคาร์–สวนสนุกอีเวิลด์–ช้อปปิ้งดงซองโน วัดแฮดงยงกุงซา–ศูนย์เวชสำอาง–ช้อปปิ้งดิวตี้ฟรี–หมู่บ้านวัฒนธรรมกัมชอน–ซองโดสกายวอล์ค–ช้อปปิ้งนัมโพดง–ThePartyBuffet ปูซานทาวเวอร์–ศูนย์สมุนไพร–อุทยานแทจงแด+รถดานูบี-ซุปเปอร์มาเก็ต
กิมแฮ (ปูซาน) – เดินทางสู่ เมืองเคียงจู – วัดพลูกุกซา – สุสานทูมูลี – หอดูดาวซอมซองแด – เมืองแดกู
ฟาร์มผลไม้ - อัพซานพาร์ค+เคเบิ้ลคาร์ – สวนสนุกอีเวิลด์ – ช้อปปิ้งดงซองโน
วัดแฮดงยงกุงซา – ศูนย์เวชสำอาง – ช้อปปิ้งดิวตี้ฟรี – หมู่บ้านวัฒนธรรมกัมชอน – ซองโด สกายวอล์ค – ช้อปปิ้งนัมโพดง – The Party Buffet
ปูซานทาวเวอร์ – ศูนย์สมุนไพร – อุทยานแทจงแด+รถดานูบี - ซุปเปอร์มาเก็ต

ทัวร์เกาหลี อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมเกาหลี ราคาใกล้เคียงกัน