ทัวร์ จีน

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

MU114: ทัวร์คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง แชงการีล่า BY MU

6 วัน 5 คืน

พิชิต2ขุนเขาณภูเขาหิมะมังกรหยกและหุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน ลี่เจียงเมืองมรดกโลกโค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียงช่องแคบเสือกระโจน แชงการีล่าเมืองเก่าลี่เจียงวัดลามะซงจ้านหลิง นั่งรถไฟความเร็วสูงจากลี่เจียงสู่เมืองคุนหมิง ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์วัดหยวนทงวัดเก่าอายุกว่าพันปี พิเศษชมโชว์สุดอลังการIMPRESSIONLIJIANG เมนูสุดพิเศษสุกี้แซลมอน,สุกี้เห็ดรสเด็ด,อาหารกวางตุ้ง โดยสายการบิน พักหรู4ดาว>ต้าหลี่1คืน,จงเตี้ยน1คืน,ลี่เจียง2คืน,คุนหมิง1คืน **ค่าทัวร์ไม่รวมค่าวีซ่า**
พิชิต 2 ขุนเขา ณ ภูเขาหิมะมังกรหยก และ หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน
ลี่เจียง เมืองมรดกโลก โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง ช่องแคบเสือกระโจน
แชงการีล่า เมืองเก่าลี่เจียง วัดลามะซงจ้านหลิง
นั่งรถไฟความเร็วสูงจากลี่เจียง สู่ เมืองคุนหมิง
ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ วัดหยวนทง วัดเก่าอายุกว่าพันปี
พิเศษชมโชว์สุดอลังการ IMPRESSION LIJIANG
เมนูสุดพิเศษ สุกี้แซลมอน,สุกี้เห็ดรสเด็ด, อาหารกวางตุ้ง
โดยสายการบิน
พักหรู 4 ดาว>ต้าหลี่1คืน, จงเตี้ยน1คืน, ลี่เจียง2คืน, คุนหมิง1คืน
**ค่าทัวร์ไม่รวมค่าวีซ่า**

ทัวร์จีน อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมจีน ราคาใกล้เคียงกัน