ทัวร์ มองโกเลีย

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

Discover Mongolia BY OM

5 วัน 3 คืน

วัดกานดาน|จัตุรัสซัคบาทาร์|อนุสรณ์สถานแห่งการต่อสู้ไซซาน|อุทยานแห่งชาติเทอเรลจ์|สุนัขลากเลื่อน|อนุสาวรีย์เจงกิสข่าน|พิพิธภัณฑ์พระราชวังบอจด์ข่าน|เมนูพิเศษชาบูและปิ้งย่างสไตล์มองโกเลีย|พิเศษแถมซิมการ์ดท่านละ1ซิม|พักเกอร์1คืน
วัดกานดาน | จัตุรัสซัคบาทาร์ | อนุสรณ์สถานแห่งการต่อสู้ไซซาน | อุทยานแห่งชาติเทอเรลจ์ | สุนัขลากเลื่อน | อนุสาวรีย์เจงกิสข่าน | พิพิธภัณฑ์พระราชวังบอจด์ข่าน | เมนูพิเศษ ชาบู และ ปิ้งย่างสไตล์มองโกเลีย | พิเศษ แถมซิมการ์ด ท่านละ 1 ซิม | พักเกอร์ 1 คืน

ทัวร์มองโกเลีย อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมมองโกเลีย ราคาใกล้เคียงกัน