ทัวร์ จีน

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

บินตรงจากเชียงใหม่ เซียงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ BY MU

5 วัน 4 คืน

พักโรงแรมระดับ4ดาว เที่ยวดิสนีย์แลนด์เต็มวัน!!! ขึ้นจุดชมวิวตึกเซี่ยงไฮ้เทาว์เวอร์ชั้น110 พิพิธภัณฑ์สิ่งมีชีวิตShanghaiNaturalHistoryMuseum ผังเมืองเซี่ยงไฮ้ShanghaiUrbanPlanningExhibitionCenter ช้อปปิ้งตลาดโบราณร้อยปี อาหารพิเศษชาบูต้นตำหรับชื่อดังไก่แดงหมูหันซาลาเปาลาวา ((รวมค่าวีซ่าจีน)) เที่ยวสบายไม่ลงร้านช้อปปิ้งรัฐบาล รวมค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและพนักงานขับรถ
พักโรงแรม ระดับ 4 ดาว เที่ยวดิสนีย์แลนด์เต็มวัน !!!
ขึ้นจุดชมวิวตึกเซี่ยงไฮ้เทาว์เวอร์ชั้น 110
พิพิธภัณฑ์สิ่งมีชีวิต Shanghai Natural History Museum
ผังเมืองเซี่ยงไฮ้ Shanghai Urban Planning Exhibition Center
ช้อปปิ้งตลาดโบราณร้อยปี
อาหารพิเศษชาบูต้นตำหรับชื่อดัง ไก่แดง หมูหัน ซาลาเปาลาวา
(( รวมค่าวีซ่าจีน ))
เที่ยวสบายไม่ลงร้านช้อปปิ้งรัฐบาล
รวมค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและพนักงานขับรถ

ทัวร์จีน อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมจีน ราคาใกล้เคียงกัน