ทัวร์ จีน

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์จีน ....... by LUCKY AIR 5 วัน 3 คืน
8L84: ทัวร์เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหล BY 8L

5 วัน 3 คืน

ดินแดนสวรรค์สามฤดู7แดนเทพนิยาย มรดกโลกทางธรรมชาติอุทยานแห่งชาติธารสวรรค์จิ่วจ้ายโกว อุทยานแห่งชาติหวงหลงสมญานามพิพิธภัณฑ์หินอ่อนของโลก ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้าอิสระช้อปปิ้งถนนจินหลี,ถนนคนเดินชุนซีลู่ เมนูพิเศษ:อาหารเผ่าเจียง,อาหารเสฉวน,อาหารกวางตุ้ง พักรร.ระดับ4-5ดาวจิ่วจ้ายโกว2คืน,เฉิงตู1คืน บินตรงเฉิงตูโดยสายการบินLuckyAir**ค่าทัวร์ไม่รวมค่าวีซ่าเดี่ยว**
ดินแดนสวรรค์สามฤดู 7 แดนเทพนิยาย
มรดกโลกทางธรรมชาติ อุทยานแห่งชาติธารสวรรค์จิ่วจ้ายโกว
อุทยานแห่งชาติหวงหลง สมญานาม พิพิธภัณฑ์หินอ่อนของโลก
ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า อิสระช้อปปิ้ง ถนนจินหลี ,ถนนคนเดินชุนซีลู่
เมนูพิเศษ: อาหารเผ่าเจียง,อาหารเสฉวน,อาหารกวางตุ้ง
พัก รร. ระดับ 4-5 ดาว จิ่วจ้ายโกว 2 คืน, เฉิงตู 1คืน
บินตรงเฉิงตูโดยสายการบิน Lucky Air **ค่าทัวร์ไม่รวมค่าวีซ่าเดี่ยว**

ทัวร์จีน ....... อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมจีน ราคาใกล้เคียงกัน