ทัวร์ จีน

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

KY103: Kunming Cherry Blossom BY KY

4 วัน 3 คืน

เทศกาลชมดอกซากุระที่หุบเขาซากุระและหยวนทงซัน1ปีมีครั้งเดียว สวนน้ำตกคุนหมิงน้ำตกฝีมือมนุษย์ใหญ่ทีสุดในเอเชีย นมัสการองค์จำลองพระพุทธรูปพระพุทธชินราชวัดหยวนทงวัดเก่าแก่อายุพันปี พักโรงแรมระดับ4ดาวเมืองคุนหมิง2คืน,ป่าหิน1คืน เมนูสุดพิเศษสุกี้เห็ด,อาหารกวางตุ้ง บินตรงโดยสายการบินKunmingAirlines *ค่าทัวร์ไม่รวมค่าวีซ่า*
เทศกาลชมดอกซากุระ ที่หุบเขาซากุระ และหยวนทงซัน 1 ปีมีครั้งเดียว
สวนน้ำตกคุนหมิง น้ำตกฝีมือมนุษย์ใหญ่ทีสุดในเอเชีย
นมัสการองค์จำลองพระพุทธรูปพระพุทธชินราช วัดหยวนทง วัดเก่าแก่อายุพันปี
พักโรงแรมระดับ 4 ดาว เมืองคุนหมิง 2 คืน, ป่าหิน 1 คืน
เมนูสุดพิเศษ สุกี้เห็ด , อาหารกวางตุ้ง
บินตรง โดยสายการบิน Kunming Airlines
*ค่าทัวร์ไม่รวมค่าวีซ่า*

ทัวร์จีน อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมจีน ราคาใกล้เคียงกัน