ทัวร์ เวียดนาม

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์เวียดนาม ฮานอย จัตุรัสบาดิงห์ ตลาดถนนคนเดิน ซาปา ฟานซิปัน น้ำตกซิลเวอร์ หมู่บ้านกั๊ต by Thai Lion Air 3 วัน 2 คืน
VN132 : เวียดนามเหนือ ฮานอย - ซาปา -ฟานซีปัน (พักซาปา2คืน) BY SL

3 วัน 2 คืน

ฮานอย-จัตุรัสบาดิงห์-ตลาดถนนคนเดิน-ซาปาซาปา-ฟานซิปัน-น้ำตกซิลเวอร์-หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต-หุบเขาปากมังกรซาปา-ฮานอย-วิหารวรรณกรรม-วัดหงอกเซิน-ทะเลสาบคืนดาบ-ถนน36สาย
ฮานอย-จัตุรัสบาดิงห์-ตลาดถนนคนเดิน-ซาปา ซาปา-ฟานซิปัน-น้ำตกซิลเวอร์-หมู่บ้านกั๊ต กั๊ต-หุบเขาปากมังกร ซาปา-ฮานอย-วิหารวรรณกรรม-วัดหงอกเซิน-ทะเลสาบคืนดาบ-ถนน36สาย

ทัวร์เวียดนาม ฮานอย อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมเวียดนาม ราคาใกล้เคียงกัน