ทัวร์ เกาหลี

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์เกาหลี เมืองยอซู เกาะโอดงโด ตลาดปลาชาลกาชิ หอคอยพูซาน สวนสาธารณะยงดูซาน by Jeju Air, Eastar Jet 5 วัน 3 คืน
Busan Suncheon Yeosu BY 7C/ZE

5 วัน 3 คืน

โปรแกรมท่องเที่ยว3เมืองใต้ใครไปก็หลงรัก!#เมืองยอซูเมือง317เกาะสุดชายฝั่งทะเลเกาหลีแหล่งอากาศบริสุทธิ์–เกาะโอดงโดสถานที่โรแมนติกทั่วทั้งเกาะเต็มไปด้วยต้นดอกคามีเลียสีแดง(ปกติเริ่มบานพฤศจิจนถึงเมษายน)ประภาคาร–WorldExpoPark2012สวนเอ็กซ์โปตื่นตาตื่นใจฉากท้องทะเล3Dเคลื่อนไหวบนเหนือศีรษะหอคอยSkyTowerถังซีเมนต์และคาเฟ่360องศา–สุดฟิน!นั่งกระเช้าลอยฟ้าเหนือทะเลชมวิวเมืองเกาะน้อยใหญ่กลางอากาศ#เมืองซุนชอนเมืองสามภูเขาและสองลำธาร–หลงสู่ยุคโซซอน600ปีที่หมู่บ้านมรดกโลกนากานึบซองที่ผู้คนยังคงใช้ชีวิตแบบดั้งเดิม–ซุนชอน“OpenFilmSet”เมืองจำลองช่วงปี1960–1980สถานที่ถ่ายทำของรายการโทรทัศน์ภาพยนตร์ละครมากกว่า700เรื่อง#เมืองท่าอันดับหนึ่งพูซานที่สุดกินลมชมวิวSkywalkบนทะเลที่ยาวที่สุดชายหาดซงโด–ศูนย์เครื่องสำอางเวชสำอาง–สะพานกระจกแก้วOryukdoSunrisePark–วัดแห่งทะเลตะวันออก'แฮดงยงกุงซา'–ชายหาดแฮฮุนเด–ชายหาดควังอาลิ–หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน–ย่านนัมโพดองที่ตั้งของBIFFสแควร์–ตลาดปลาชาลกาชิ–หอคอยพูซานสวนสาธารณะยงดูซาน
โปรแกรมท่องเที่ยว 3 เมืองใต้ ใครไปก็หลงรัก ! #เมืองยอซู เมือง 317 เกาะ สุดชายฝั่งทะเลเกาหลี แหล่งอากาศบริสุทธิ์ – เกาะโอดงโด สถานที่โรแมนติก ทั่วทั้งเกาะเต็มไปด้วยต้นดอกคามีเลียสีแดง (ปกติเริ่มบานพฤศจิจนถึงเมษายน) ประภาคาร – World Expo Park 2012 สวนเอ็กซ์โป ตื่นตาตื่นใจฉากท้องทะเล 3D เคลื่อนไหวบนเหนือศีรษะ หอคอย Sky Tower ถังซีเมนต์ และ คาเฟ่ 360 องศา – สุดฟิน ! นั่งกระเช้าลอยฟ้าเหนือทะเล ชมวิวเมือง เกาะน้อยใหญ่ กลางอากาศ #เมืองซุนชอน เมืองสามภูเขาและสองลำธาร – หลงสู่ยุคโซซอน 600 ปี ที่หมู่บ้านมรดกโลกนากานึบซอง ที่ผู้คนยังคงใช้ชีวิตแบบดั้งเดิม – ซุนชอน “ Open Film Set ” เมืองจำลองช่วงปี 1960 – 1980 สถานที่ถ่ายทำของรายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์ละครมากกว่า 700 เรื่อง #เมืองท่าอันดับหนึ่งพูซาน ที่สุดกินลมชมวิว Skywalk บนทะเลที่ยาวที่สุด ชายหาดซงโด – ศูนย์เครื่องสำอางเวชสำอาง – สะพานกระจกแก้ว Oryukdo Sunrise Park – วัดแห่งทะเลตะวันออก 'แฮดงยงกุงซา' – ชายหาดแฮฮุนเด – ชายหาดควังอาลิ – หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน – ย่านนัมโพดอง ที่ตั้งของ BIFF สแควร์ –ตลาดปลาชาลกาชิ – หอคอยพูซาน สวนสาธารณะยงดูซาน

ทัวร์เกาหลี เมืองยอซู อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมเกาหลี ราคาใกล้เคียงกัน