ทัวร์ จีน

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์จีน . by Shandong Airlines 5 วัน 2 คืน
SCK2 : คุนหมิง – ที่รัก BY SC

5 วัน 2 คืน

สวนน้าตกคุนหมิง–ตะลุยถ้ำไซอิ๋ว–นั่งรถไฟลอดถ้ำ-สะพานกระจกสวนพฤกษ์ศาสตร์คุนหมิง–เมืองโบราณกวนตู้-เจดีย์โบราณ-วัดเส้าหลิน–ศูนย์วัฒนธรรมชนเผ่ายูนนาน-ตลาดหมู่บ้านชนเผ่ายูนนาน-ร้านบัวหิมะ–ซุ้มประตูม้าทอง+ไก่หยก-ถนนคนเดินจินปี้ลู่วัดหยวนทง-ศาลาแปดเหลี่ยมเจ้าแม่กวนอิม-ช้อปปิ้งถนนคนเดินฉาหม่าฮั่วเจียลู่หรือเลือกซื้อOPTIONขึ้นภูเขาซีซาน+ประตูมังกร(รวมค่ากระเช้า–รถแบตเตอรี่)-สนามบินนานาชาติคุนหมิง #รูดบัตรไม่ชาร์จ
สวนน้าตกคุนหมิง – ตะลุยถ้ำไซอิ๋ว – นั่งรถไฟลอดถ้ำ - สะพานกระจก สวนพฤกษ์ศาสตร์คุนหมิง – เมืองโบราณกวนตู้ - เจดีย์โบราณ - วัดเส้าหลิน – ศูนย์วัฒนธรรมชนเผ่ายูนนาน - ตลาดหมู่บ้านชนเผ่ายูนนาน - ร้านบัวหิมะ – ซุ้มประตูม้าทอง + ไก่หยก - ถนนคนเดินจินปี้ลู่วัดหยวนทง - ศาลาแปดเหลี่ยมเจ้าแม่กวนอิม - ช้อปปิ้งถนนคนเดินฉาหม่าฮั่วเจียลู่ หรือ เลือกซื้อ OPTION ขึ้นภูเขาซีซาน + ประตูมังกร (รวมค่า กระเช้า –รถแบตเตอรี่) - สนามบินนานาชาติคุนหมิง

ทัวร์จีน . อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมจีน ราคาใกล้เคียงกัน