ทัวร์ โมรอคโค

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์โมรอคโค . by Emirates 10 วัน 7 คืน
EK032 : The Charming Of Morocco โมร็อกโก ทะเลทรายซาฮาร่า BY EK

10 วัน 7 คืน

คาซาบลังกาเมืองราบัตนครสีฟ้า-เชฟชาอูนเมืองเฟซเมืองเมอร์ซูก้าร์ ทอดร้าจอร์จเมืองวอซาเซทไอท์-เบนฮาดดูเมืองมาราเกชพระราชวังบาเฮีย พิเศษ4WDตะลุยทะเลยทรายขี่อูฐเพื่อไปชมพระอาทิตย์ขึ้นและอาหารไทย
คาซาบลังกา เมืองราบัต นครสีฟ้า-เชฟชาอูน เมืองเฟซ เมืองเมอร์ซูก้าร์
ทอดร้าจอร์จ เมืองวอซาเซท ไอท์-เบนฮาดดู เมืองมาราเกช พระราชวังบาเฮีย
พิเศษ 4WD ตะลุยทะเลยทราย ขี่อูฐเพื่อไปชมพระอาทิตย์ขึ้น และ อาหารไทย

ทัวร์โมรอคโค . อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมโมรอคโค ราคาใกล้เคียงกัน