ทัวร์ พม่า

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์พม่า พม่า by Thai Smile Airways 3 วัน 2 คืน
WE203 : พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน BY WE

3 วัน 2 คืน

สักการะ3ใน5มหาบชูาสถานศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวพม่าเคารพนับถือ ∞พระมหาเจดีย์ชเวดากองพระธาตุอินแขวนพระธาตุมุเตา ∞ทำบุญใส่บาตรกับพระสงฆ์และสามเณรที่วัดไจ้คะวายเยือนเมืองหงสา ∞ไหว้พระขอพร4ทิศชมพระราชวังบุเรงนอง ∞ไหว้พระนอนอันศักดิ์สิทธิ์พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว ∞ไหว้พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยีหรือพระนอนตาหวาน ∞ขอพรกับเทพทันใจเทพกระซิบที่เจดีย์โบตาทาวน์ เมนูพิเศษ:เมนูกุ้งแม่น้ำเผา พิเศษ!!นั่งกระเช้าขึ้นพระธาตุอินแขวน1เที่ยวแถมฟรี!!โสร่งพม่าใส่พร๊อพถ่ายรูป พักโรงแรมย่างกุ้ง4ดาว1คืนและพักใกล้พระธาตุอินแขวน1คืน
สักการะ 3ใน 5มหาบชูาสถานศักดิ์สิทธิ์ ที่ชาวพม่าเคารพนับถือ
∞พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระธาตุอินแขวน พระธาตุมุเตา
∞ทำบุญใส่บาตรกับพระสงฆ์และสามเณร ที่ วัดไจ้คะวาย เยือนเมืองหงสา
∞ไหว้พระขอพร 4ทิศ ชมพระราชวังบุเรงนอง
∞ไหว้พระนอนอันศักดิ์สิทธิ์ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว
∞ไหว้พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี หรือ พระนอนตาหวาน
∞ขอพรกับเทพทันใจ เทพกระซิบ ที่เจดีย์โบตาทาวน์
เมนูพิเศษ:เมนูกุ้งแม่น้ำเผา
พิเศษ!! นั่งกระเช้าขึ้นพระธาตุอินแขวน 1เที่ยว แถมฟรี!! โสร่งพม่า ใส่พร๊อพถ่ายรูป
พักโรงแรมย่างกุ้ง 4ดาว 1คืน และ พักใกล้พระธาตุอินแขวน 1คืน

ทัวร์พม่า พม่า อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมพม่า ราคาใกล้เคียงกัน