ทัวร์ กัมพูชา สิงคโปร์

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ล่องเรือสำราญ Costa Firenze แหลมฉบัง – สีหนุวิลล์ – เกาะสมุย – ล่องน่านน้ำ – สิงคโปร์

5 วัน 4 คืน

สีหนุวิลล์,ประเทศกัมพูชา(อิสระเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง)เกาะสมุย,ประเทศไทย(อิสระเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง)ล่องน่านน้ำสากลสิงคโปร์
สีหนุวิลล์, ประเทศกัมพูชา (อิสระเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง) เกาะสมุย, ประเทศไทย (อิสระเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง) ล่องน่านน้ำสากล สิงคโปร์

ทัวร์กัมพูชา สิงคโปร์ อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมกัมพูชา ราคาใกล้เคียงกัน