ทัวร์ ออสเตรีย ฮังการี เช็ก เยอรมนี

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ออสเตรีย ฮังการี เช็ก เยอรมนี . by THAI Airways 8 วัน 5 คืน
TGMUC01 : ซุปตาร์...ยอดฮิต BY TG

8 วัน 5 คืน

เข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์เช็คอินเมืองฮัลล์สตัทท์ เดินเล่นเชสกี้ครุมลอฟชมปราสาทปรากล่องเรือแม่น้ำดานูบ ช้อปปิ้งเอ้าเลทปาร์นดอฟถ่ายรูปพระราชวังเชินบรุนน์
เข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์ เช็คอินเมืองฮัลล์สตัทท์
เดินเล่นเชสกี้ ครุมลอฟ ชมปราสาทปราก ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
ช้อปปิ้งเอ้าเลทปาร์นดอฟ ถ่ายรูปพระราชวังเชินบรุนน์

ทัวร์ออสเตรีย ฮังการี เช็ก เยอรมนี . อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมออสเตรีย ฮังการี เช็ก เยอรมนี ราคาใกล้เคียงกัน