ทัวร์ สวิตเซอร์แลนด์

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ . by THAI Airways 8 วัน 5 คืน
TGZRH01 : ซุปตาร์..โอ้โห!!! สวิตเซอร์แลนด์ BY TG

8 วัน 5 คืน

บริการอาหารและน้ำดื่มบนเครื่องทุกที่นั่ง ชมทะเลสาบซูริค เดินชิลชมเมืองย่านเมืองเก่ากรุงเบิร์น ขึ้น2ยอดเขาจุงเฟราและยอดเขาชิลธอร์น พิเศษ...!!!รับประทานอาหารบนยอดเขาจุงเฟรา
บริการอาหารและน้ำดื่มบนเครื่องทุกที่นั่ง
ชมทะเลสาบ ซูริค
เดินชิลชมเมืองย่านเมืองเก่ากรุงเบิร์น
ขึ้น 2 ยอดเขา จุงเฟราและยอดเขาชิลธอร์น
พิเศษ...!!! รับประทานอาหารบนยอดเขาจุงเฟรา

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ . อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมสวิตเซอร์แลนด์ ราคาใกล้เคียงกัน