ทัวร์ รัสเซีย

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

Russia Songkran BY TK

8 วัน 5 คืน

นำท่านเดินทางสู่ประเทศรัสเซีย ดินแดนหมีขาวมหาอำนาจที่ยิ่งใหญ่ มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ถนนอารบัทจัตุรัสแดงวิหารเซนต์บาซิลพระราชวังเครมลิน มอสโคว์เมโทรอนุสรณ์สงครามโลกห้างสรรพสินค้ากุมตลาดอิซเมโลฟสกายา นั่งรถไฟด่วนสู่เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก พระราชวังแคทเธอรีนพระราชวังเฮอมิเทจพระราชวังปีเตอร์ฮอฟ
นำท่านเดินทางสู่ประเทศรัสเซีย
ดินแดนหมีขาว มหาอำนาจที่ยิ่งใหญ่
มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ ถนนอารบัท จัตุรัสแดง วิหารเซนต์บาซิล พระราชวังเครมลิน
มอสโคว์ เมโทร อนุสรณ์สงครามโลก ห้างสรรพสินค้ากุม ตลาดอิซเมโลฟสกายา
นั่งรถไฟด่วนสู่ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
พระราชวังแคทเธอรีน พระราชวังเฮอมิเทจ พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ

ทัวร์รัสเซีย อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมรัสเซีย ราคาใกล้เคียงกัน