ทัวร์ ตุรกี

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

Turkey Songkran B BY TK

8 วัน 6 คืน

นำท่านเดินทางสู่ประเทศตุรกีกับเส้นทางในฝันของนักเดินทางจากทั่วโลก เมืองอิสตันบูลศูนย์กลางจักรวรรดิไบแซนไทน์ที่รุ่งเรืองด้วยการผสมผสานของสองศาสนาอย่างลงตัว เที่ยวชมร่องรอยอารยะธรรมกรีกโบราณเมืองชานัคคาเล่เมืองทรอยเมืองเอฟฟิซุส ตื่นตากับความมหัศจรรย์ของธรรมชาติในเมืองปามุคคาเล่เมืองน้ำพุร้อนและปราสาทปุยฝ้าย เมืองคอนย่าอดีตเมืองหลวงของอาณาจักรเซลจูคเมืองคัปปาโดเกียดินแดนปล่องนางฟ้าภูมิประเทศแปลกตาดุจสรวงสวรรค์ปิดท้ายทัวร์ที่กรุงอังการ่าเมืองหลวงของตุรกี บริการน้ำดื่มวันละ2ขวด พิเศษบินตรงTurkishAirlines
นำท่านเดินทางสู่ประเทศตุรกี กับเส้นทางในฝันของนักเดินทางจากทั่วโลก
เมืองอิสตันบูล ศูนย์กลางจักรวรรดิไบแซนไทน์ที่รุ่งเรือง ด้วยการผสมผสานของสองศาสนาอย่างลงตัว
เที่ยวชมร่องรอยอารยะธรรมกรีกโบราณ เมืองชานัคคาเล่ เมืองทรอย เมืองเอฟฟิซุส
ตื่นตากับความมหัศจรรย์ของธรรมชาติใน เมืองปามุคคาเล่ เมืองน้ำพุร้อน และปราสาทปุยฝ้าย
เมืองคอนย่า อดีตเมืองหลวงของอาณาจักรเซลจูค เมืองคัปปาโดเกีย ดินแดนปล่องนางฟ้า ภูมิประเทศแปลกตาดุจสรวงสวรรค์ ปิดท้ายทัวร์ที่ กรุงอังการ่า เมืองหลวงของตุรกี
บริการน้ำดื่มวันละ 2 ขวด
พิเศษ บินตรง Turkish Airlines

ทัวร์ตุรกี อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมตุรกี ราคาใกล้เคียงกัน