ทัวร์ จีน

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์จีน . by Thai Smile Airways 4 วัน 3 คืน
WE101 : ทัวร์ฉางซา จางเจียเจี้ย Ice World BY WE

4 วัน 3 คืน

จางเจียเจี้ยเมืองมรดกโลกดินแดนแพนดอร่าแห่งโลกมนุษย์ ล่องเรือทะเลสาบใบวิลโลว์ชมทิวทัศน์สถานที่ท่องเที่ยวแห่งชาติ4ALIUYELAKE สัมผัสดินแดนหิมะZHANGJIAJIEICEANDSNOWWORLDสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ พิชิตความเสียวสะพานกระจกยาวที่สุดในโลกแกรนด์แคนยอน ฉางซาเมืองเอกของมณฑลหูหนานช้อปปิ้งถนนคนเดินไท่ผิง เมนูพิเศษ:สุกี้เห็ด+ปิ้งย่างบาร์บีคิวเกาหลี+อาหารถู่เจีย+อาหารกวางตุ้ง พักโรงแรมระดับ4ดาว:ฉางเต๋อ1คืน,จางเจียเจี้ย2คืน โดยสายการบินThaiSmileAirways*ค่าทัวร์ไม่รวมค่าวีซ่า*
จางเจียเจี้ย เมืองมรดกโลก ดินแดนแพนดอร่าแห่งโลกมนุษย์
ล่องเรือทะเลสาบใบวิลโลว์ ชมทิวทัศน์สถานที่ท่องเที่ยวแห่งชาติ 4A LIUYE LAKE
สัมผัสดินแดนหิมะ ZHANGJIAJIE ICE AND SNOW WORLD สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่
พิชิตความเสียว สะพานกระจกยาวที่สุดในโลก แกรนด์แคนยอน
ฉางซา เมืองเอกของมณฑลหูหนาน ช้อปปิ้งถนนคนเดินไท่ผิง
เมนูพิเศษ: สุกี้เห็ด +ปิ้งย่างบาร์บีคิวเกาหลี+อาหารถู่เจีย+อาหารกวางตุ้ง
พักโรงแรมระดับ 4 ดาว : ฉางเต๋อ 1 คืน , จางเจียเจี้ย 2 คืน
โดยสายการบิน Thai Smile Airways *ค่าทัวร์ไม่รวมค่าวีซ่า*

ทัวร์จีน . อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมจีน ราคาใกล้เคียงกัน