ทัวร์ มาเก๊า

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

MFM06 : มาเก๊า จูไห่ กวางโจว ทางเดินกระจก BY FD

4 วัน 3 คืน

เมืองมาเก๊า–ซากโบสถ์เซนต์ปอล–จตุรัสเซนาโด้–ร้านขายของฝาก–วัดอาม่า–เดอะเวเนเชียน–เดอะปารีเชียน เมืองจูไห่–ถนนคู่รัก–สาวงามหวีหนี่–วัดผู่โถว–ร้านหยก–ร้านยาสมุนไพร–ห้างสรรพสินค้าหัวฟา เมืองจูไห่–เมืองชิงหยวน–วัดชิงฟูหลง–ทางเดินกระจกหวงถึงเซี่ย–เมืองกวางโจว–ถนนคนเดินซั่งเซี่ยจิ่ว เมืองกวางโจว–เมืองจูไห่–ร้านเยื่อไผ่–ตลาดใต้ดินกงเป่ย-เมืองมาเก๊า
เมืองมาเก๊า – ซากโบสถ์เซนต์ปอล – จตุรัสเซนาโด้ – ร้านขายของฝาก – วัดอาม่า – เดอะเวเนเชียน – เดอะปารีเชียน
เมืองจูไห่ – ถนนคู่รัก – สาวงามหวีหนี่ – วัดผู่โถว – ร้านหยก – ร้านยาสมุนไพร – ห้างสรรพสินค้าหัวฟา
เมืองจูไห่ – เมืองชิงหยวน – วัดชิงฟูหลง – ทางเดินกระจกหวงถึงเซี่ย – เมืองกวางโจว – ถนนคนเดินซั่งเซี่ยจิ่ว
เมืองกวางโจว – เมืองจูไห่ – ร้านเยื่อไผ่ – ตลาดใต้ดินกงเป่ย - เมืองมาเก๊า

ทัวร์มาเก๊า อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมมาเก๊า ฮ่องกง ราคาใกล้เคียงกัน