ทัวร์ พม่า

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม มิงกุน เจดีย์ชเวสิกอง พระมหามัยมุนี by Bangkok Airways 3 วัน 2 คืน
MDL-RM01-PG : Mandalay - Bagan BY PG

3 วัน 2 คืน

มัณฑะเลย์-พุกาม-มิงกุน3วัน(นั่งรถภายในประเทศ)นมัสการ2มหาบูชาสถานพระมหามัยมุนีเจดีย์ชเวสิกองล่องเรือแม่น้ำอิรวดีสู่เมืองมิงกุนพักโรงแรมระดับ3ดาวพุกาม1คืน/มัณฑะเลย์1คืนชมโชว์หุ่นกระบอกเมนูพิเศษกุ้งเผา
มัณฑะเลย์-พุกาม-มิงกุน 3 วัน (นั่งรถภายในประเทศ) นมัสการ 2 มหาบูชาสถาน พระมหามัยมุนี เจดีย์ชเวสิกอง ล่องเรือแม่น้ำอิรวดีสู่เมืองมิงกุน พักโรงแรมระดับ 3 ดาว พุกาม 1 คืน / มัณฑะเลย์ 1 คืน ชมโชว์หุ่นกระบอก เมนูพิเศษ กุ้งเผา

ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมพม่า ราคาใกล้เคียงกัน