ทัวร์ มาเก๊า

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

Exclusive Trip ทัวร์มาเก๊า ไหว้พระ เปิดรับทรัพย์เสริมบารมีกับอ.ช้าง(พัก4ดาว) BY NX

3 วัน 2 คืน

ไฮไลท์ - สุดพิเศษ!ร่วมไหว้พระขอพรโชคลาภเปิดรับทรัพย์เสริมบารมีที่มาเก๊ากับอาจารย์ช้างพร้อมเคล็ดลับขอพรให้ได้ผลสมดังใจหวังที่วัดเจ้าแม่กวนอิมและเจ้าแม่กวนอิมริมทะเลนำโดยอาจารย์ช้างทศพรศรีตุลา - วัดเจ้าแม่กวนอิม–23.00น.พิธีไหว้กลางคืนณวัดเจ้าแม่กวนอิมช่วงเวลาอันมงคลเปิดกระเป๋ารับทรัพย์นำโดยอาจารย์ช้างทศพรศรีตุลา - รูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล–ประตูสู่ฮวงจุ้ยของเมืองมาเก๊าINFININYนำโดยอาจารย์ช้างทศพรศรีตุลา - วัดอาม่า–ไหว้ตอนเช้าเปิดฤกษ์วันใหม่รับพลังมงคลณวัดอาม่าขอพรความสุขปัดเป่าโรคภัยเสริมมงคลชีวิต - วัดกวนไท(ศาลเจ้าพ่อกวนอู)–ปกป้องคุ้มครองครอบครัวและบริวารเสริมอำนาจและบารมี - วัดเปากง–แก้ปีชงหมุนดวงปีเกิดส่งเสริมเรื่องการงาน - วัดหลินฟง–เรื่องสุขภาพการขอบุตรและความร่มเย็นเป็นสุขแก่ครอบครัว - หอคอยมาเก๊า(MACAUTOWER)–ชมวิวเมืองมาเก๊าแบบ360องศาที่ชั้น58 - OPENTOPBUSชมเมือง-ชมเมืองมาเก๊าในยามค่ำคืนทั้งแสงสีของเมือง - พิพิธภัณฑ์ของขวัญในการส่งมอบมาเก๊า–จัดแสดงของขวัญที่มาเก๊าได้รับในพิธีมอบพื้นที่จากโปรตุเกสคืนสู่จีน - หมู่บ้านวัฒนธรรมอาม่า–ชมรูปปั้นแกะสลักของเจ้าแม่ทับทิมที่สูง21เมตรซึ่งสูงที่สุดในมาเก๊า - เดินทางโดยสายการบินแอร์มาเก๊าซึ่งเป็นสายการบินแบบFULLSERVICES #เดินทางกับแขกรับเชิญพิเศษ
ไฮไลท์
- สุดพิเศษ! ร่วมไหว้พระขอพร โชคลาภ เปิดรับทรัพย์ เสริมบารมี ที่ มาเก๊า กับอาจารย์ช้าง พร้อมเคล็ดลับขอพรให้ได้ผลสมดังใจหวังที่ วัดเจ้าแม่กวนอิม และเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล นำโดย อาจารย์ ช้าง ทศพร ศรีตุลา
- วัดเจ้าแม่กวนอิม – 23.00 น. พิธีไหว้กลางคืน ณ วัดเจ้าแม่กวนอิม ช่วงเวลาอันมงคล เปิดกระเป๋ารับทรัพย์ นำโดย อาจารย์ ช้าง ทศพร ศรีตุลา
- รูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล – ประตูสู่ฮวงจุ้ยของเมืองมาเก๊า INFININY นำโดย อาจารย์ ช้าง ทศพร ศรีตุลา
- วัดอาม่า – ไหว้ตอนเช้า เปิดฤกษ์วันใหม่ รับพลังมงคล ณ วัดอาม่า ขอพรความสุข ปัดเป่าโรคภัย เสริมมงคลชีวิต
- วัดกวนไท (ศาลเจ้าพ่อกวนอู) – ปกป้องคุ้มครอง ครอบครัวและบริวาร เสริมอำนาจและบารมี
- วัดเปากง – แก้ปีชง หมุนดวงปีเกิด ส่งเสริมเรื่องการงาน
- วัดหลินฟง – เรื่องสุขภาพ การขอบุตร และความร่มเย็นเป็นสุขแก่ครอบครัว
- หอคอยมาเก๊า (MACAU TOWER) – ชมวิวเมืองมาเก๊าแบบ 360 องศาที่ชั้น 58
- OPEN TOP BUS ชมเมือง - ชมเมืองมาเก๊า ในยามค่ำคืนทั้งแสงสีของเมือง
- พิพิธภัณฑ์ของขวัญในการส่งมอบมาเก๊า – จัดแสดงของขวัญที่มาเก๊าได้รับในพิธีมอบพื้นที่จากโปรตุเกสคืนสู่จีน
- หมู่บ้านวัฒนธรรมอาม่า – ชมรูปปั้นแกะสลักของเจ้าแม่ทับทิมที่สูง 21 เมตร ซึ่งสูงที่สุดในมาเก๊า
- เดินทางโดยสายการบิน แอร์มาเก๊า ซึ่งเป็นสายการบินแบบ FULL SERVICES
#เดินทางกับแขกรับเชิญพิเศษ

ทัวร์มาเก๊า อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมมาเก๊า ฮ่องกง ราคาใกล้เคียงกัน