ทัวร์ จีน

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

KY104 : ทัวร์คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง แชงการีล่า BY KY

6 วัน 5 คืน

คุนหมิงนครแห่งฤดูใบไม้ผลิอากาศเย็นสบายตลอดปี พิชิต2ขุนเขาณภูเขาหิมะมังกรหยกและหุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน นั่งรถไฟความเร็วสูงจากเมืองคุนหมิงสู่เมืองลี่เจียง ลี่เจียงเมืองมรดกโลกแชงการีล่าสวรรค์บนดิน ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์วัดลามะซงจ้านหลิงวัดหยวนทง พิเศษชมโชว์สุดอลังการIMPRESSIONLIJIANG เมนูพิเศษสุกี้แซลมอน,สุกี้เห็ดรสเด็ด,อาหารกวางตุ้ง พักหรู4ดาวคุนหมิง2คืน,ลี่เจียง1คืน,จงเตี้ยน1คืน,ต้าหลี่1คืน บินตรงโดยสายการบินKunmingAirlines**ค่าทัวร์ไม่รวมค่าวีซ่า**
คุนหมิง นครแห่งฤดูใบไม้ผลิ อากาศเย็นสบายตลอดปี
พิชิต 2 ขุนเขา ณ ภูเขาหิมะมังกรหยก และ หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน
นั่งรถไฟความเร็วสูงจาก เมืองคุนหมิง สู่ เมืองลี่เจียง
ลี่เจียง เมืองมรดกโลก แชงการีล่าสวรรค์บนดิน
ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ วัดลามะซงจ้านหลิง วัดหยวนทง
พิเศษชมโชว์สุดอลังการ IMPRESSION LIJIANG
เมนูพิเศษ สุกี้แซลมอน,สุกี้เห็ดรสเด็ด, อาหารกวางตุ้ง
พักหรู 4 ดาว คุนหมิง2คืน, ลี่เจียง1คืน, จงเตี้ยน1คืน, ต้าหลี่1คืน
บินตรงโดยสายการบิน Kunming Airlines **ค่าทัวร์ไม่รวมค่าวีซ่า**

ทัวร์จีน อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมจีน ลาว ราคาใกล้เคียงกัน