ทัวร์ ฮ่องกง

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ฮ่องกง - มาเก๊า เสริมชะตาชีวิตที่ฮ่องกง แก้ปีชงที่มาเก๊า BY CX

3 วัน 2 คืน

เปิดพลังบวกพลิกชะตาชีวิตเสริมชะตาชีวิตที่ฮ่องกงแก้ปีชงที่มาเก๊า ร่วมพิธีเปิดคลังยืมเงินเจ้าแม่กวนอิม(1วันใน1ปี) วันที่19กุมภาพันธ์2020 ไหว้พระเสริมสิริมงคลแก้ชง ไหว้อย่างถูกวิธีกับผู้รู้จริง วัดพระโพธิสัตว์กวนอิมไฮไลท์...ขอความมั่งคั่งและประทานเงินทั้งปี1ปีมี1ครั้งเท่านั้น วัดโยนส้ม เสี่ยงทาย วัดแชกง(เก่า)ต้นตำรับขอพรให้เปลี่ยนชะตาชีวิตและประสบความสำเร็จ วัดกวนอิมซีซาน ขอพรให้ประสบความสำเร็จ วัดอาม่า ขอให้เดินทางปลอดภัย วัดกวนอู ขอบริวารขอมิตรดี
เปิดพลังบวก พลิกชะตาชีวิตเสริมชะตาชีวิตที่ฮ่องกง แก้ปีชงที่มาเก๊า
ร่วมพิธีเปิดคลัง ยืมเงินเจ้าแม่กวนอิม (1 วันใน 1 ปี)
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2020
ไหว้พระ เสริมสิริมงคล แก้ชง
ไหว้อย่างถูกวิธี กับผู้รู้จริง
วัดพระโพธิสัตว์กวนอิม ไฮไลท์... ขอความมั่งคั่ง และประทานเงินทั้งปี 1 ปี มี 1 ครั้งเท่านั้น
วัดโยนส้ม เสี่ยงทาย
วัดแชกง (เก่า) ต้นตำรับ ขอพรให้เปลี่ยนชะตาชีวิต และประสบความสำเร็จ
วัดกวนอิมซีซาน ขอพรให้ประสบความสำเร็จ
วัดอาม่า ขอให้เดินทางปลอดภัย
วัดกวนอู ขอบริวาร ขอมิตรดี

ทัวร์ฮ่องกง อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมฮ่องกง ราคาใกล้เคียงกัน