ทัวร์ สวิตเซอร์แลนด์

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ . by THAI Airways 8 วัน 5 คืน
Europe Unseen Swiss Beautiful BY TG

8 วัน 5 คืน

เมืองซูริค–เมืองลูเซิร์น–เมืองอินเทอลาเก้น เมืองกรินเดอวาลด์–ยอดเขาจุงเฟรายอร์ค–เมืองเลาเทรอบรุนเน่น–เมืองทาสซ์–เมืองเซอร์แมท เที่ยวชมเมืองเซอร์แมท–เมืองมงต์เทรอซ์–เมืองเวเว่ย์–เมืองโลซานน์ ทะเลสาบเลอมอง–กรุงเจนีวา-น้ำพุเจดโด-สวนอังกฤษ-กรุงเบิร์น เที่ยวชมกรุงเบิร์น–เมืองซูริค–ถนนบาห์นฮอฟ
เมืองซูริค – เมืองลูเซิร์น – เมืองอินเทอลาเก้น
เมืองกรินเดอวาลด์ – ยอดเขาจุงเฟรายอร์ค – เมืองเลาเทรอบรุนเน่น – เมืองทาสซ์ – เมืองเซอร์แมท
เที่ยวชมเมืองเซอร์แมท – เมืองมงต์เทรอซ์ – เมืองเวเว่ย์ – เมืองโลซานน์
ทะเลสาบเลอมอง – กรุงเจนีวา - น้ำพุเจดโด - สวนอังกฤษ - กรุงเบิร์น
เที่ยวชมกรุงเบิร์น – เมืองซูริค – ถนนบาห์นฮอฟ

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ . อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมสวิตเซอร์แลนด์ ราคาใกล้เคียงกัน