ทัวร์ มัลดีฟ

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

Safari Resort Water Villa BY FD

4 วัน 3 คืน

พักที่รีสอร์ทหรูระดับ4ดาวกลางน้ำ2คืนณSAFARIRESORT รวมอาหารทุกมื้อรวมถึงเครื่องดื่มและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตลอดทั้งวัน แพ็คเกจนี้รวมตั๋วเครื่องบินไป-กลับมัลดีฟส์ **แพ็คเกจทัวร์สำหรับ2ท่านขึ้นไปเดินทางได้เลย** เดินทางทุกวันและไม่มีหัวหน้าทัวร์
พักที่รีสอร์ทหรู ระดับ4ดาว กลางน้ำ 2 คืน ณ SAFARI RESORT
รวมอาหารทุกมื้อรวมถึงเครื่องดื่มและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตลอดทั้งวัน
แพ็คเกจนี้รวมตั๋วเครื่องบินไป-กลับมัลดีฟส์
** แพ็คเกจทัวร์ สำหรับ 2 ท่านขึ้นไปเดินทางได้เลย**
เดินทางทุกวันและไม่มีหัวหน้าทัวร์

ทัวร์มัลดีฟ อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมมัลดีฟ ราคาใกล้เคียงกัน