ทัวร์ อังกฤษ

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์อังกฤษ ลอนดอน สโตนเฮนจ์ เบอร์ตัน ออน เดอะวอเทอร์ สนามฟุตบอลโอลด์ แทรฟฟอร์ด by EVA Air 9 วัน 7 คืน
There’s Nothing Like Great Britain อังกฤษ สกอตแลนด์ เวลส์ BY BR

9 วัน 7 คืน

ลอนดอน|สโตนเฮนจ์|เบอร์ตันออนเดอะวอเทอร์|คาร์ดิฟฟ์| เอดินเบิร์ก|วินเดอร์เมียร์|สนามฟุตบอลโอลด์แทรฟฟอร์ด #เที่ยวเต็มไม่มีวันอิสระ
Day 1 : คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ออกเดินทางสู่กรุงลอนดอน เดินทางถึง สนามบินฮีทโธรว์

Day 2 : นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองซาลส์บัวรี่ นำท่านชมเสาหินสโตนเฮนจ์ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกในยุคก่อนประวัติศาสตร์ มีอายุกว่า 5,000 ปี ออกเดินทางต่อสู่เมืองบาธ เป็นเมืองมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก (UNESCO) ในปี ค.ศ. 1987 นำท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์น้ำแร่ร้อนโรมัน เดินทางต่อสู่เมืองคาร์ดิฟฟ์ เมืองหลวงประเทศเวลส์ ผ่านชมศาลาว่าการเมืองและกลุ่มอาคารโบราณเก่าแก่ผ่านชมเมือง สวนสาธารณะคาร์ดิฟฟ์, สนามกีฬามิลเลนเนียม, อาคารที่ทำการของรัฐ

Day 3 : นำท่านเดินทางไปยังเมืองเล็กแสนน่ารัก Bourton On The Water ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ได้รับการโหวตให้เป็นหมู่บ้านที่มีความสวยงามมากที่สุดในอังกฤษ จากนั้นเดินทางต่อสู่ เมืองสแตรทฟอร์ด นำเที่ยวชมเมืองแสตรทฟอร์ด นำท่านชมบ้านเช็คสเปียร์ ชมโบสถ์เก่าแก่ Holy Trinity แม่น้ำเอวอนอันเงียบสงบ เป็นเมืองถิ่นกำเนิดของวงดนตรีสี่เต่าทองหรือเดอะบีทเทิล

Day 4 : ออกเดินทางสู่เมืองวินเดอร์เมียร์ สู่เขตเลคดิสทริค อุทยานแห่งชาติที่ได้รับการขนานนามว่าดีและสวยที่สุดของอังกฤษ นำท่านสัมผัสกับบรรยากาศของทะเลสาบวินเดอร์เมียร์ ด้วยการล่องเรือเลคดิสทริค นำท่านเข้าสู่เมืองเอดินเบิร์กเมืองหลวงของสกอตแลนด์ เดินทางสู่ย่านเมืองเก่า สู่ถนนรอยัลไมล์

Day 5 : นำท่านเข้าชมปราสาทเอดินเบิร์ก ออกเดินทางสู่เมืองแมนเชสเตอร์ นำท่านสู่ย่าน Manchester Piccadilly ถนนช้อปปิ้งที่คึกครื้นที่สุดของเมือง หรือเดินเลือกซื้อสินค้าในห้าง Manchester Arndale ห้างขนาดใหญ่และ Market Street ที่มีร้านแบรนด์ดังเรียงรายเต็มไปหมด

Day 6 : นำท่านถ่ายรูปด้านนอกคู่กับสนามฟุตบอลโอลด์ แทรฟฟอร์ด จากนั้น นำท่านสู่ย่าน Manchester Piccadilly ถนนช้อปปิ้งที่คึกครื้นที่สุดของเมือง หรือเดินเลือกซื้อสินค้าในห้าง Manchester Arndale ห้างขนาดใหญ่และ Market Street นำท่านเดินทางสู่ เดินทางสู่ Bicester Village outlet นำท่านเดินทางเข้าสู่มหานครลอนดอน

Day 7 : นำท่านเที่ยวชม มหานครลอนดอน ผ่านพิคคาดิลลี่เซอร์คัส นำท่านถ่ายรูปกับสะพานหอคอย ถ่ายรูปคู่กับหอคอยลอนดอน ให้ท่านได้สนุกกับการเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย บริเวณถนนอ๊อกฟอร์ด

Day 8 : นำเข้าชมพิพิธภัณฑ์บริติช ซึ่งเป็นหนึ่งในพิพิธภัณฑ์ด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของมนุษย์ที่สำคัญที่สุดและใหญ่ที่สุดในโลก นำท่านเดินทางสู่เมืองวินด์เซอร์ เข้าชมพระราชวังวินด์เซอร์ ชม พิพิธภัณฑ์ต่างๆ อาทิ พิพิธภัณฑ์อาวุธ ชุดอัศวินนักรบ โล่ นำท่านเดินทางสู่สนามบินฮีทโธรว์ ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ

Day 9 : ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ

ทัวร์อังกฤษ ลอนดอน อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมอังกฤษ ราคาใกล้เคียงกัน