ทัวร์ เยอรมนี

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

Europe Grand Germany BY TG

8 วัน 5 คืน

เมืองพัสเซา-เมืองนูเรมเบิร์กเมืองนูเรมเบิร์ก–เมืองเดรสเดน-กรุงเบอร์ลินกรุงเบอร์ลิน–เมืองพอสต์ดัม–พระราชวังซองซูวีส์–กำแพงเบอร์ลิน–ช้อปปิ้งคูดัมกรุงเบอร์ลิน–เมืองไลป์ซิก–เมืองบัมบิร์กเมืองบัมเบิร์ก-เมืองเวิร์ซบวร์ก–เมืองโรเธนเบิร์กออบเดียร์เทาเบอร์-เมืองไฮเดลเบิร์ก
เมืองพัสเซา - เมืองนูเรมเบิร์ก เมืองนูเรมเบิร์ก – เมืองเดรสเดน - กรุงเบอร์ลิน กรุงเบอร์ลิน – เมืองพอสต์ดัม – พระราชวังซองซูวีส์ – กำแพงเบอร์ลิน – ช้อปปิ้งคูดัม กรุงเบอร์ลิน – เมืองไลป์ซิก – เมืองบัมบิร์ก เมืองบัมเบิร์ก - เมืองเวิร์ซบวร์ก – เมืองโรเธนเบิร์ก ออบ เดียร์ เทาเบอร์ - เมืองไฮเดลเบิร์ก

ทัวร์เยอรมนี อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมเยอรมนี เช็ก สโลวัก ฮังการี ออสเตรีย ราคาใกล้เคียงกัน