ทัวร์ พม่า

 

สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์พม่า มหาบูชาสถาน เจดีย์ชเวสิกอง ร่วมล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี by Bangkok Airways 3 วัน 2 คืน
ZMDL04 : มัณฑะเลย์ พุกาม สกายน์ [เลทส์โก ทะเลเจดีย์] BY PG

3 วัน 2 คืน

สักการะ2มหาบูชาสถานเจดีย์ชเวสิกองร่วมล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนีชมวิวทะเลเจดีย์กว่า3000องค์แห่งอาณาจักรพุกามชมโชว์หุ่นเชิดโบราณและเมนูพิเศษกุ้งแม่น้ำเผา
สักการะ 2 มหาบูชาสถาน เจดีย์ชเวสิกอง ร่วมล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี ชมวิวทะเลเจดีย์ กว่า 3000 องค์ แห่งอาณาจักรพุกาม ชมโชว์หุ่นเชิดโบราณ และเมนูพิเศษกุ้งแม่น้ำเผา

ทัวร์พม่า มหาบูชาสถาน อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมพม่า ราคาใกล้เคียงกัน