ทัวร์ ตุรกี

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล สุเหร่าสีน้ำเงิน วิหารเซนต์โซเฟีย พระราชวังโดลมาบาห์เช by Turkish Airlines 9 วัน 7 คืน
ZIST21 : ตุรกี [เลทส์โก ทิวลิปฮิปปี้] BY TK

9 วัน 7 คืน

Day 1 : พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เดินทางถึงสนามบินอิสตันบูล ประเทศตุรกี นำท่านเดินทางสู่ถนนคนเดิน อิสติคลา คัดดิซึ และ จัตุรัสทักษิม เป็นจุดศูนย์กลางของเมืองอิสตันบูล มีร้านค้ามากมายให้ท่านช้อปปิ้ง

Day 2 : นำท่านเดินทางเข้าชมสวนดอกทิวลิป จากนั้นชมสุเหร่าสีน้ำเงิน นำท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับฮิปโปโดรม สิ่งก่อสร้างจากสมัยกรีกซึ่งใช้เป็นสนามแข่งม้า และการแข่งขันขับรถศึก จากนั้นนำท่านชมวิหารเซนต์โซเฟีย 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง นำท่านชมพระราชวังโดลมาบาห์เช สร้างด้วยหินอ่อนทั้งหลัง เป็นศิลปะแบบตะวันออกผสมผสานกับตะวันตก นำท่านล่องเรือชมความสวยงามของช่องแคบบอสฟอรัส ขณะล่องเรือท่านจะได้เพลิดเพลินกับทัศนีย์ภาพอันสวยงามของริมฝั่ง ไม่ว่าจะเป็นพระราชวังโดลมาบาห์เชหรือบ้านเรือนสไตล์ยุโรป นำท่านเดินทางสู่ สไปซ์บาซาร์ หรือตลาดเครื่องเทศ และเดินทางสู่ร้านเตอร์กิช ดีไลท์ คือขนมหวานขึ้นชื่อของประเทศตุรกี

Day 3 : เดินทางสู่ท่าเรือกัลป์ลิโพลี จากนั้นนำท่านนั่งเรือเฟอร์รี่ข้ามฟากช่องแคบดาร์ดะแนลล์ จากฝั่งเมืองอิสตันบูลสู่เมืองชานัคคาเล่ นำท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย ม้าไม้ที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากที่สุดจากมหากาพย์ภาพยนตร์เรื่อง ทรอย และเดินทางสู่เมืองชานัคคาเล่

Day 4 : นำท่านนั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นชมความสวยงามของเมืองโบราณเปอร์กามัม ชมโรงละครอะโครโปลิส เป็นโรงละครที่ชันที่สุดในโลก ตั้งอยู่ในทำเลที่สวยงามที่สุด จากนั้นเดินทางสู่เมืองคูซาดาซี และนำท่านชมโรงงานผลิตเครื่องหนัง

Day 5 : นำท่านชมเมืองเอฟฟิซุส เข้าชมห้องอาบน้ำโรมันโบราณ ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับหอสมุดเซลซุส จากนั้นเข้าชมบ้านพระแม่มารี นำท่านเดินทางสู่เมืองปามุคคาเล่ ชมปราสาทปุยฝ้าย ที่เกิดจากการไหลของน้ำพุเกลือแร่ร้อนทำให้เกิดทัศนียภาพของน้ำตกสีขาวเป็นชั้นๆหลายชั้น และในบริเวณเดียวกันนั้นเมืองโบราณเฮียราโพลิส

Day 6 : เดินทางสู่เมืองคอนย่า ระหว่างทางนำท่านแวะถ่ายรูปที่พักของกองคาราวานในสมัยโบราณ นำท่านเข้าชมสวนผีเสื้อ และเดินทางสู่เมืองคัปปาโดเจีย

Day 7 : นำท่านเข้าวชมเมืองใต้ดิน เป็นสถานที่ผู้นับถือศาสนาคริสต์ใช้หลบภัยชาวโรมันเดินทางสู่เมืองเกอราเม่ เมืองที่มีชื่อเสียงในด้านการทอพรม และการผลิตเครื่องเซรามิก จากนั้นนำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอราเม่ นำท่านเดินทางสู่หุบเขาอุซิซาร์ เป็นหุบเขาคล้ายจอมปลวกขนาดใหญ่ ให้ท่านได้ถ่ายรูปด้านหน้า เดินทางสู่โรงงานทอพรม โรงงานเซรามิก และโรงงานเครื่องประดับ ออกเดินทางสู่เมืองอังการ่า

Day 8 : เดินทางกลับสู่เมืองอิสตันบูล แวะถ่ายรูปทะเลสาบเกลือ นำท่านเดินทางสู่สนามบินอิสตันบูล และออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ

Day 9 : เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ


ระบบกดจองผ่าน web

** คลิกเลือกพีเรียดแล้วกดปุ่ม "จอง" ทางเราจะติดต่อกลับทันที
Jun 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jul 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Aug 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Sep 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Oct 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Nov 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Dec 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jan 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Feb 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Mar 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Apr 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
May 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 = วันที่ออกเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง
01 – 09 เม.ย 2563 พุธ - พฤหัส 28,999 -
03 – 11 เม.ย 2563 ศุกร์ - เสาร์ 29,999 -
04 – 12 เม.ย 2563 เสาร์ - อาทิตย์ 29,999 - W/L
05 – 13 เม.ย 2563 อาทิตย์ - จันทร์ 29,999 - W/L
06 – 14 เม.ย 2563 จันทร์ - อังคาร 29,999 FULL
07 – 15 เม.ย 2563 อังคาร - พุธ 29,999 FULL W/L
08 – 16 เม.ย 2563 พุธ - พฤหัส 29,999 FULL
09 – 17 เม.ย 2563 พฤหัส - ศุกร์ 39,999 -
12 – 20 เม.ย 2563 อาทิตย์ - จันทร์ 38,999 - W/L
13 – 21 เม.ย 2563 จันทร์ - อังคาร 36,999 -
14 – 22 เม.ย 2563 อังคาร - พุธ 29,999 FULL
15 – 23 เม.ย 2563 พุธ - พฤหัส 29,999 - W/L
18 – 26 เม.ย 2563 เสาร์ - อาทิตย์ 28,999 -
19 – 27 เม.ย 2563 อาทิตย์ - จันทร์ 28,999 FULL
22 – 30 เม.ย 2563 พุธ - พฤหัส 27,999 FULL
25 เม.ย – 03 พ.ค 2563 เสาร์ - อาทิตย์ 29,999 - W/L
28 เม.ย – 06 พ.ค 2563 อังคาร - พุธ 30,999 FULL
29 เม.ย – 07 พ.ค 2563 พุธ - พฤหัส 30,999 FULL
30 เม.ย – 08 พ.ค 2563 พฤหัส - ศุกร์ 30,999 FULL

ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมตุรกี ราคาใกล้เคียงกัน