ทัวร์ เวียดนาม


=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
รหัสโปรแกรม : 17292
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์เวียดนาม เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ นั่งเรือกระด้ง นั่งกระเช้า สะพานมือ by Air Asia 3 วัน 2 คืน
PVN22-FD : เวียดนามกลาง-ดานัง-ฮอยอัน-บานาฮิลล์ (พักบนบานาฮิลล์) BY FD

3 วัน 2 คืนDay 1 : พร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง ออกเดินทางสู่เมืองดานัง โดยสายบิน Air Asia เดินทางถึงสนามบินเมืองดานัง จากนั้นนำท่านชม สะพานมังกร สัญลักษณ์แห่งใหม่เมืองดานัง เนื่องในโอกาสครบรอบ 38 ปีที่เมืองดานังได้รับอิสรภาพ และชม
คาร์ฟดราก้อน ซึ่งคาร์ฟดราก้อนเป็นสัตว์ในตำนานที่พ่นน้ำจากปากคล้ายกับเมอร์ไลอ้อนของสิงคโปร์ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองฮอยอัน นำท่านแวะชมหมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน จากนั้นนำท่านนั่งเรือกระด้ง สัมผัสวิถีชีวิตชาวเวียดนาม จากนั้นนำท่านเที่ยวชมเมืองมรดกโลกฮอยอันซึ่งเป็นเมืองทางวัฒนธรรมได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโก ชมย่านการค้าเมืองท่าค้าขายสมัยโบราณของชาวจีนแล้วตรงไปไหว้พระที่วัดกวางตุ้ง นำชมพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ วัดกวนอู ศาลเจ้าชุมชนชาวจีน ชมสะพานญี่ปุ่น สะพานเกาไหลเวียน ให้ท่านได้เก็บภาพแห่งความประทับใจ ต่อด้วยการช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองโดยเฉพาะงานฝีมือ

Day 2 : นำท่านสู่ภูเขาบานาฮิลล์ นำท่านสู่จุดไฮไลต์ นั่งกระเช้าขึ้นไปข้างบนภูเขาบานาฮิลล์ ที่ได้รับการบันทึกสถิติโลก ว่าเป็นกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลก ให้ท่านอิสระกับเครื่องเล่นสวนสนุกขนาดใหญ่บนยอดเขา บานาฮิลล์ แฟนตาซี ปาร์ค จากนั้นนำท่านชมสะพานสีทอง หรือสะพานมือ ซึ่งสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ล่าสุดตั้งโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์อย่างสวยงามบนเขาบาน่าฮิลล์ และให้ท่านอิสระชมสวนดอกไม้เมืองหนาว และให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

Day 3 : นำท่านสักการะองค์เจ้าแม่กวนอิม วัดหลินอึ๋ง ตั้งอยู่แหลมเซินจร่าเป็นวัดสร้างใหม่ใหญ่ที่สุดของเมืองดานัง นำท่านสู่ตลาดฮาน เป็นตลาดที่รวบรวมสินค้ามากมาย และนำท่านเดินทางสู่ห้าง Vincom Center เป็นแหล่งช้อปปิ้งที่ทันสมัยและมีขนาดใหญ่ ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้า และเดินเล่นพักผ่อนตามอัธยาศัย ถึงเวลาอันเหมาะสมนำทานเดินทางสู่ท่าอากาศยานเมืองดานัง ออกเดินทางจากเมืองดานัง เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง

ส่ง Email ให้เพื่อน

ระบบกดจองผ่าน web

** คลิกเลือกพีเรียดแล้วกดปุ่ม "จอง" ทางเราจะติดต่อกลับทันที
Mar 2021
  • Sun
  • Mon
  • Tue
  • Wed
  • Thu
  • Fri
  • Sat
  •  
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Apr 2021
  • Sun
  • Mon
  • Tue
  • Wed
  • Thu
  • Fri
  • Sat
  •  
  •  
  •  
  •  
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
May 2021
  • Sun
  • Mon
  • Tue
  • Wed
  • Thu
  • Fri
  • Sat
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Jun 2021
  • Sun
  • Mon
  • Tue
  • Wed
  • Thu
  • Fri
  • Sat
  •  
  •  
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Jul 2021
  • Sun
  • Mon
  • Tue
  • Wed
  • Thu
  • Fri
  • Sat
  •  
  •  
  •  
  •  
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Aug 2021
  • Sun
  • Mon
  • Tue
  • Wed
  • Thu
  • Fri
  • Sat
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Sep 2021
  • Sun
  • Mon
  • Tue
  • Wed
  • Thu
  • Fri
  • Sat
  •  
  •  
  •  
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Oct 2021
  • Sun
  • Mon
  • Tue
  • Wed
  • Thu
  • Fri
  • Sat
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Nov 2021
  • Sun
  • Mon
  • Tue
  • Wed
  • Thu
  • Fri
  • Sat
  •  
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Dec 2021
  • Sun
  • Mon
  • Tue
  • Wed
  • Thu
  • Fri
  • Sat
  •  
  •  
  •  
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Jan 2022
  • Sun
  • Mon
  • Tue
  • Wed
  • Thu
  • Fri
  • Sat
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Feb 2022
  • Sun
  • Mon
  • Tue
  • Wed
  • Thu
  • Fri
  • Sat
  •  
  •  
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
 
 = วันที่ออกเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง
01 – 03 พ.ค 2563 ศุกร์ - อาทิตย์ 14,999 -
02 – 04 พ.ค 2563 เสาร์ - จันทร์ 14,999 -
03 – 05 พ.ค 2563 อาทิตย์ - อังคาร 14,999 -
04 – 06 พ.ค 2563 จันทร์ - พุธ 14,999 -
08 – 10 พ.ค 2563 ศุกร์ - อาทิตย์ 13,999 -
09 – 11 พ.ค 2563 เสาร์ - จันทร์ 14,999 -
15 – 17 พ.ค 2563 ศุกร์ - อาทิตย์ 12,999 -
16 – 18 พ.ค 2563 เสาร์ - จันทร์ 12,999 -
22 – 24 พ.ค 2563 ศุกร์ - อาทิตย์ 12,999 -
23 – 25 พ.ค 2563 เสาร์ - จันทร์ 12,999 -
29 – 31 พ.ค 2563 ศุกร์ - อาทิตย์ 12,999 -
30 พ.ค – 01 มิ.ย 2563 เสาร์ - จันทร์ 12,999 -
05 – 07 มิ.ย 2563 ศุกร์ - อาทิตย์ 11,999 -
06 – 08 มิ.ย 2563 เสาร์ - จันทร์ 11,999 -
12 – 14 มิ.ย 2563 ศุกร์ - อาทิตย์ 12,999 -
13 – 15 มิ.ย 2563 เสาร์ - จันทร์ 11,999 -
19 – 21 มิ.ย 2563 ศุกร์ - อาทิตย์ 11,999 -
20 – 22 มิ.ย 2563 เสาร์ - จันทร์ 11,999 -
26 – 28 มิ.ย 2563 ศุกร์ - อาทิตย์ 11,999 -
27 – 29 มิ.ย 2563 เสาร์ - จันทร์ 11,999 -
03 – 05 ก.ค 2563 ศุกร์ - อาทิตย์ 12,999 -
04 – 06 ก.ค 2563 เสาร์ - จันทร์ 14,999 -
05 – 07 ก.ค 2563 อาทิตย์ - อังคาร 13,999 -
06 – 08 ก.ค 2563 จันทร์ - พุธ 12,999 -
10 – 12 ก.ค 2563 ศุกร์ - อาทิตย์ 11,999 -
11 – 13 ก.ค 2563 เสาร์ - จันทร์ 11,999 -
17 – 19 ก.ค 2563 ศุกร์ - อาทิตย์ 11,999 -
18 – 20 ก.ค 2563 เสาร์ - จันทร์ 11,999 -
24 – 26 ก.ค 2563 ศุกร์ - อาทิตย์ 13,999 -
25 – 27 ก.ค 2563 เสาร์ - จันทร์ 13,999 -
26 – 28 ก.ค 2563 อาทิตย์ - อังคาร 13,999 -
31 ก.ค – 02 ส.ค 2563 ศุกร์ - อาทิตย์ 11,999 -
01 – 03 ส.ค 2563 เสาร์ - จันทร์ 11,999 -
07 – 09 ส.ค 2563 ศุกร์ - อาทิตย์ 11,999 -
08 – 10 ส.ค 2563 เสาร์ - จันทร์ 11,999 -
14 – 16 ส.ค 2563 ศุกร์ - อาทิตย์ 11,999 -
15 – 17 ส.ค 2563 เสาร์ - จันทร์ 11,999 -
18 – 20 ส.ค 2563 อังคาร - พฤหัส 10,999 - W/L
21 – 23 ส.ค 2563 ศุกร์ - อาทิตย์ 11,999 -
22 – 24 ส.ค 2563 เสาร์ - จันทร์ 11,999 -
28 – 30 ส.ค 2563 ศุกร์ - อาทิตย์ 11,999 -
29 – 31 ส.ค 2563 เสาร์ - จันทร์ 11,999 -
01 – 03 ก.ย 2563 อังคาร - พฤหัส 10,999 - W/L
04 – 06 ก.ย 2563 ศุกร์ - อาทิตย์ 11,999 -
05 – 07 ก.ย 2563 เสาร์ - จันทร์ 11,999 -

ทัวร์เวียดนาม เวียดนามกลาง อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมเวียดนาม ราคาใกล้เคียงกัน