ทัวร์ ฝรั่งเศส เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ฝรั่งเศส เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม ล่องเรือแม่น้ำแซน หมู่บ้านกีร์ธูน สวนเคอเคนฮอฟ by Emirates 8 วัน 5 คืน
BT-EUR04 : มหัศจรรย์....Europe Tulip Festival ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ BY EK

8 วัน 5 คืน

Day 1 : พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ออกเดินทางสู่นครดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่อง

Day 2 : ออกเดินทางสู่มหานครปารีส ประเทศฝรั่งเศส ถึง สนามบินนานาชาติปารีส-ชาร์ล เดอ โกล นำท่านสู่ มหานครปารีส เมื่องหลวงสุดโรแมนติกของประเทศฝรั่งเศส ชมจุดถ่ายรูป จัตุรัสทรอกาเดโร ท่านจะสามารถเห็น หอไอไฟล พาท่านล่องเรือแม่น้ำแซน ชมบรรยากาศรอบเมืองปารีส เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็น 1 ใน เมืองที่โรแมนติกที่สุดของโลกในอีกมุมหนึ่ง พาท่านถ่ายรูปกับ ประตูชัยอาร์กเดอทรียงฟ์ ถัดไปไม่ไกลนั่นคือ ถนน ช็องเซลีเซ

Day 3 : พาท่าน แวะถ่ายรูปด้านหน้ากับ มหาวิหารซาเคร-เกอร์ แวะถ่ายรูปด้านหน้า อาสนวิหารน็อทร์-ดามแห่งปารีส แวะถ่ายรูปด้านหน้า พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ อดีตพระราชวังหลวงที่ปัจจุบันเป็นสถานที่เก็บและจัดแสดงสมบัติล้ำค่ากว่า 35,000 ชิ้น พาท่านเดินไปยัง ร้านเบนลักซ์ พาท่านสู่ที่ ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ ห้างใหญ่สุดหรูที่มีพื้นที่กว่า 70,000 ตารางเมตร

Day 4 : เดินทางสู่ประเทศเบลเยี่ยม สู่เมืองเมืองบรูกส์ นำชม จัตุรัสใจกลางเมืองเดินทางต่อไปยังเมืองเก้นต์ พาท่านเดินชมตัวเมืองที่มีสิ่งปลูกสร้างมากมาย ไม่ว่าจะเป็น ปราสาทกราเวนสตีน อาสนวิหารเซ็นท์บาโว และ โบสถ์เซนต์นิโคลัส จากนั้นนำท่านเดินทางสู่กรุง บรัสเซลส์ เมืองหลวงของประเทศเบลเยียม สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่องค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือ หรือนาโต้

Day 5 : นำท่านชมและถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ อนุสรณ์อะโตเมี่ยม เข้าสู่จัตุรัสกลางเมือง จัตุรัสกรองด์ปลาสต์ นำชมและถ่ายรูปกับ เมเนเก้นพีส ซึ่งเป็นประติมากรรมเด็กชายตัวเล็กๆกำลังยืนแอ่นตัวปัสสาวะอย่างน่ารัก นำท่านเดินทางสู่ รอตเตอร์ดัม เมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศเนเธอร์แลนด์ นำท่านถ่ายรูปกับ บ้านลูกเต๋า ไคก์คูมูส จากนั้นเดินทางเข้าสู่ กรุงอัมสเตอร์ดัม เมืองหลวงของประเทศและศูนย์กลางการค้า เศรษฐกิจ
พาณิชยกรรม

Day 6 : นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์ หมู่บ้านที่มีการอนุรักษ์กังหันลมและบ้านเรือนดั้งเดิมของฮอลแลนด์ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านชาวประมงโวเลนดัม นำท่านมุ่งหน้าสู่ หมู่บ้านกีธูร์น เยี่ยมชมเมืองที่ได้รับฉายาว่า “เวนิสแห่งเนเธอร์แลนด์”

Day 7 : พาท่านเดินทางสู่เมืองลิสเซ่ อันเป็นที่ตั้งงของ สวนเคอเคนฮอฟ อันโด่งดังของเนเธอร์แลนด์ เข้าชมภายในสวน นำท่าน ล่องเรือหลังคากระจก นำท่านเดินเที่ยวชมและเลือกซื้อสินค้าที่บริเวณ จัตุรัสดัมสแควร์ นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสคิปโฮล อัมสเตอร์ดัม ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ

Day 8 : ถึงท่าอากาศยานนานาชาติดูไบประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่อง ออกเดินทางสู่อากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

ทัวร์ฝรั่งเศส เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม ล่องเรือแม่น้ำแซน อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมฝรั่งเศส เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม ราคาใกล้เคียงกัน