ทัวร์ ฝรั่งเศส

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ฝรั่งเศส วิหารมงต์แซงต์มิเชล ล่องเรือแม่น้ำแซน หอไอเฟล by Emirates 7 วัน 4 คืน
BT-EUR05 : มหัศจรรย์ Frace ปารีส นอร์มังดี BY EK

7 วัน 4 คืน

นำชม 'วิหารมงต์แซงต์มิเชล' .ล่องเรือชมแม่น้ำแซน ชมวิงเมืองปารีส. .ตื่นตาพระราชวังช็องบอร์แห่งแม่น้ำลัวร์ โบสถ์นอทเทอร์ดัม.
Day 1 : พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ เพื่อเปลี่ยนเครื่อง

Day 2 : เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ***เพื่อเปลี่ยนเครื่อง***ออกเดินทางสู่ปารีส ถึงสนามบินนานาชาติปารีส-ชาร์ล เดอ โกล นำท่านเดินทางสู่เมืองรูอ็อง นำท่านชมมหาวิหารรูอ็อง เป็นมหาวิหารในนิกายโรมันคาทอลิกที่สร้างขึ้นอย่างสวยงามในสไตล์โกธิค จากนั้นนำท่าน ชมเมืองรูอ็อง ผ่านชม โบสถ์แซงต์อูน ให้ท่านเดินเล่นชมเมืองและ เลือกซื้อของที่ระลึกหรือสินค้าพื้นเมือง นำท่านเดินทางสู่เมืองโดวิลล์ เป็นเมืองพักผ่อนไฮโซริมทะเล ให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้า แบรนด์เนมตามอัธยาศัยบนถนน Deauville mail street นำท่านเดินทางสู่เมืองแซ็ง มาโล

Day 3 : นำท่านเดินทางสู่ มงต์ แซงต์มิเชล สถานที่ที่ถูกใช้โปรโมตการท่องเที่ยวของฝรั่งเศสมากที่สุด นำท่านชมปราสาทมงต์แซงต์มิเชลเพื่อชมความมหัศจรรย์ และความงดงามของมงต์ แซงต์มิเชล นำท่านเดินทางสู่ เมืองตูร์ เมืองประวัติศาสตร์แห่งลุ่มแม่น้ำลัวร์

Day 4 : นำท่านเดินทางสู่ชองบอร์ดมหาปราสาทแห่งลุ่มน้ำลัวร์ นำท่านชมความงาม( บริเวณด้านนอก ) ของสถาปัตยกรรมแห่งฝรั่งเศส ปราสาทชองบอร์ด นำท่านเดินทางสู่ กรุงปารีส เมืองที่แม้กระทั่งชาวฝรั่งเศสที่อาศัยอยู่นอกเมืองหรือต่างจังหวัด

Day 5 : อิสระเต็มวัน เต็มอิ่มกับมหานครปารีส

Day 6 : นำท่านล่องเรือแม่น้ำแซนชมเมืองปารีส ปารีส ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมอันคลาสสิคของอาคารต่างๆตลอดสองฝากฝั่งแม่น้ำ ล่องผ่าน มหาวิหารนอเตรอดามแห่งปารีส นำท่านผ่านชมลานประวัติศาสตร์จัตุรัสคองคอร์ด เดินทางผ่านชมถนนสายโรแมนติก ชองป์เอลิเซ่ พร้อมชมความยิ่งใหญ่ของประตูชัย อนุสรณ์สถานที่สำคัญของปารีส นำท่านถ่ายภาพสุดประทับใจกับหอไอเฟล นำท่านถ่ายรูปด้านนอกกับ พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ เลือกซื้อสินค้าแฟชั่นราคาถูกในร้านค้าปลอดภาษี นำท่านเดินทางสู่ LA VALLEE OUTLET SHOPPING VILLAGE เดินทางสู่สนามบิน ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย

Day 7 : ถึงสนามบิน ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ รอเวลาเปลี่ยนเครื่อง ถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ


ระบบกดจองผ่าน web

** คลิกเลือกพีเรียดแล้วกดปุ่ม "จอง" ทางเราจะติดต่อกลับทันที
May 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jun 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jul 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Aug 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Sep 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Oct 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Nov 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Dec 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jan 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Feb 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Mar 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Apr 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 = วันที่ออกเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง
18 – 24 พ.ค 2563 จันทร์ - อาทิตย์ 47,900
44,900
FULL
03 – 09 มิ.ย 2563 พุธ - อังคาร 47,900
44,900
FULL

ทัวร์ฝรั่งเศส วิหารมงต์แซงต์มิเชล อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมฝรั่งเศส ราคาใกล้เคียงกัน