ทัวร์ จีน

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์จีน ลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก สะพานแก้ว by LUCKY AIR 4 วัน 3 คืน
BT-LJG01 : มหัศจรรย์...ลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก สะพานแก้ว BY 8L

4 วัน 3 คืน

ภูเขาหิมะมังกรหยก(รวมกระเช้าไป-กลับ)•ชมโชว์จางอี้โหมว“ImpressionLijiang”(รวมค่าเข้าชม)•ทะเลสาบไป๋สุยเหอ(รวมรถแบตเตอรี)•เมืองโบราณซู่เหออุทยานน้ำหยก•หมู่บ้านไป๋ซา•สะพานแก้วลี่เจียง(รวมรถแบตเตอรี)•ร้านบัวหิมะ•สระมังกรดำ•เมืองโบราณลี่เจียงเมืองลี่เจียง
ภูเขาหิมะมังกรหยก (รวมกระเช้าไป - กลับ) • ชมโชว์จางอี้โหมว “Impression Lijiang” (รวมค่าเข้าชม) •ทะเลสาบไป๋สุยเหอ (รวมรถแบตเตอรี) • เมืองโบราณซู่เหอ อุทยานน้ำหยก • หมู่บ้านไป๋ซา • สะพานแก้วลี่เจียง (รวมรถแบตเตอรี) • ร้านบัวหิมะ • สระมังกรดำ • เมือง โบราณลี่เจียง เมืองลี่เจียง

ทัวร์จีน ลี่เจียง อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมจีน ราคาใกล้เคียงกัน