ทัวร์ จีน

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์จีน ภูเขาหิมะเจียวจื่อ สะพานแก้ว 5D แผ่นดินสีแดงแห่งตงชวน by Shandong Airlines 5 วัน 2 คืน
BT-KMG01 : มหัศจรรย์...คุนหมิง ตงชวน ภูเขาหิมะเจียวจื่อ สะพานแก้ว BY SC

5 วัน 2 คืน

Day 1 : พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

Day 2 : ออกเดินทางสู่ เมืองคุนหมิง ประเทศจีน เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติคุนหมิงฉางสุ่ย ประเทศจีน นำท่านเยือน คุนหมิง เมืองหลวงแห่งมณฑลยูนนาน จากนั้นไปยังจุดหมาย ภูเขาหิมะเจียวจื่อ เป็นภูเขาหิมะที่อยู่ใกล้เมืองคุนหมิงมากที่สุด ให้ท่านนั่งรถแบตเตอรี่ของทางอุทยาน

Day 3 : เดินทางสู่ ตงชวน หรือที่รู้จักกันในชื่อ หงถู่ตี้ถือเป็นหนึ่งในทิวทัศน์ที่งดงามที่สุดของดินสีแดงในโลก นำท่านชมแผ่นดินสีแดงแห่งตงชวน ระหว่างทาง นำท่านเยี่ยมชม ไร่สตรอว์เบอร์รี่ นำท่านเดินทางสู่ ถ้ำไซอิ๋ว นำท่านไปยัง สะพานแก้ว 5D เป็นสะพานกระจกที่ยาวที่สุดในมณฑลยูนนาน

Day 4 : นำท่านแวะช้อปปิ้ง ร้านบัวหิมะ นำท่านเข้าชม วัดหยวนทง อารามทางพระพุทธศาสนาที่ใหญ่ที่สุดในคุนหมิงอายุเก่าแก่กว่า 1,200 ปี นำท่านเดินทางสู่ อุทยานน้ำตกคุนหมิง แลนด์มาร์กใหม่ของเมืองคุนหมิง เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ใจกลางเมือง นำท่านไปยัง ซุ้มประตูม้าทองและซุ้มประตูไก่หยก ถนนคนเดินย่านจินปี้ลู่ ให้ท่านได้เพลิดเพลินชอปปิงสินค้ามากมาย นำท่านเดินทางสู่สนามบิน

Day 5 : ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

ทัวร์จีน ภูเขาหิมะเจียวจื่อ อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมจีน ราคาใกล้เคียงกัน