ทัวร์ จีน

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์จีน อุทยานน้ำตกคุนหมิง ภูเขาซีซาน เล่นสกีสนามหิมะ SUNAC by Shandong Airlines 5 วัน 2 คืน
BT-KMG02 : มหัศจรรย์...คุนหมิง ภูเขาหิมะเจียวจื่อ ตงชวน เล่นสกี BY SC

5 วัน 2 คืน

Day 1 : พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

Day 2 : ออกเดินทางสู่ เมืองคุนหมิง ประเทศจีน เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติคุนหมิงฉางสุ่ย ประเทศจีน นำท่านเยือน คุนหมิง เมืองหลวงแห่งมณฑลยูนนาน นำท่านเดินทางสู่ อุทยานน้ำตกคุนหมิง แลนด์มาร์กใหม่ของเมืองคุนหมิง เดินทางสู่ตงชวน หรือที่รู้จักกันในชื่อ หงถู่ตี้ ซึ่งแปลว่า แผ่นดินสีแดง แผ่นดินสีแดงแห่งตงชวน ถือเป็นหนึ่งในทิวทัศน์ที่งดงามที่สุดของดินสีแดงในโลก

Day 3 : นำท่านเดินทางสู่ ภูเขาหิมะเจียวจื่อ เป็นภูเขาหิมะที่อยู่ใกล้เมืองคุนหมิงมากที่สุด นำท่านเดินทางสู่นครคุนหมิง ระหว่างทางนำท่านเยี่ยมชม ไร่สตรอว์เบอร์รี่ ให้ทุกท่านได้ลองชิมสตรอว์เบอร์รี่สด ๆ จากทางไร่ นำท่านแวะช้อปปิ้ง ร้านบัวหิมะ พร้อมชมครีมเป่าซู่ถัง หรือที่รู้จักกันดีในชื่อ บัวหิมะ สรรพคุณเป็นเลิศในด้านรักษาแผลไฟไหม้ พุพอง และแมลงกัดต่อย เป็นยาสามัญประจำบ้านขนาดแท้ของชาวจีน

Day 4 : นำท่านชม เขาซีซาน ท่านจะได้พบกับทิวทัศน์อันงดงามของตัวเมืองนครคุนหมิงไฮไลท์สำคัญ!! การลอดซุ้มประตูมังกรหลงเหมิน นำท่านเดินทางสู่ ลานสกีสนามหิมะ SUNAC Snow Park ให้ท่านได้สนุกกับการเล่นสกีอย่างเต็มที่ ที่นี่เป็นสนามสกีหิมะในร่มแห่งใหม่ล่าสุด!! นำท่านไปยัง ซุ้มประตูม้าทองและซุ้มประตูไก่หยก ตั้งอยู่ที่จัตุรัสใจกลางเมืองคุนหมิง มีอายุร่วม 400 ปี ย่านถนนคนเดินจินปี้ลู่ ให้ท่านได้เพลิดเพลินช้อปปิ้งสินค้ามากมาย
นำท่านเดินทางสู่สนามบิน

Day 5 : ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย

ทัวร์จีน อุทยานน้ำตกคุนหมิง อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมจีน ราคาใกล้เคียงกัน