ทัวร์ จีน

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์จีน . by Air CHINA 5 วัน 3 คืน
หังโจว ผู่โถวซาน หนานไห่กวนอิม BY CA

5 วัน 3 คืน

ไหว้เจ้าแม่กวนอิม|เกาะผู่โถวซาน|ล่องทะเลสาบซีหู|วัดพระหยกขาว StarbucksRoasteryRoastery|เสี่ยวหลงเปา|กุ้งมังกร
ไหว้เจ้าแม่กวนอิม |เกาะผู่โถวซาน | ล่องทะเลสาบซีหู | วัดพระหยกขาว
Starbucks Roastery Roastery | เสี่ยวหลงเปา | กุ้งมังกร

ทัวร์จีน . อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมจีน ราคาใกล้เคียงกัน