ทัวร์ จีน

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์จีน . by THAI Airways 6 วัน 5 คืน
เฉิงตู ภูผาหิมะการ์เซีย จิ่วจ้ายโกว หวงหลง BY TG

6 วัน 5 คืน

อุทยานการ์เซียสวรรค์|อุทยานจิ่วจ้ายโกว|อุทยานหวงหลง
อุทยานการ์เซียสวรรค์ | อุทยานจิ่วจ้ายโกว | อุทยานหวงหลง

ทัวร์จีน . อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมจีน ราคาใกล้เคียงกัน