ทัวร์ จีน

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์จีน . by HAINAN AIRLINES 4 วัน 2 คืน
หนีห่าวเป่ยจิง กำแพงหมื่นลี้ ตำหนักรักกู้กง BY HU

4 วัน 2 คืน

กำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน|พระราชวังกู้กง|หอฟ้าเทียนถาน|พระราชวังฤดูร้อน 2นั่งสามล้อซอยหูถง|ย่านซานหลี่ถุน|ถนนโบราณหนานโหลวกู่เซียง|เป็ดปักกิ่ง|สุกี้มองโกล
กำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน| พระราชวังกู้กง | หอฟ้าเทียนถาน | พระราชวังฤดูร้อน
2นั่งสามล้อซอยหูถง |ย่านซานหลี่ถุน | ถนนโบราณหนานโหลวกู่เซียง| เป็ดปักกิ่ง | สุกี้มองโกล

ทัวร์จีน . อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมจีน ราคาใกล้เคียงกัน