ทัวร์ อิตาลี

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์อิตาลี เมืองมิลาน จัตุรัสเปียซซา น้ำพุเทรวี อนุสาวรีย์วีรบุรุษเปอร์ซิอุสถือหัวเมดูซ่า by ETIHAD AIRWAYS 6 วัน 3 คืน
ZMXP17 : อิตาลี มิลาน เวนิส ปิซ่า ฟลอเรนซ์ โรม [เลทส์โก รอรัก ณ เวนิส] BY EY

6 วัน 3 คืน

ย้อนรอยประวัติศาสตร์ชมความยิ่งใหญ่แห่งสถาปัตยกรรมอันมีประวัติยาวนานกว่า2,800ปีสัมผัสความยิ่งใหญ่ของอาณาจักรศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกที่'นครรัฐวาติกัน'

DAY 1 : พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ DAY 2 : นำท่านเดินทางสู่ เมืองมิลาน นำท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน นำท่านเดินทางสู่ แกลเลอรี่ วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล ผ่านชม อนุสาวรีย์ ของกษัตริย์วิคเตอร์ เอ็มมานูเอลที่ 2 และ อนุสาวรีย์ลิโอนาร์โด ดาร์วินซี่ ผ่านชม โรงละครปิอัซซ่า เดลลา สกาลา ผ่านชม ประตูชัยแห่งเมืองมิลาน ผ่านชม ปราสาทสฟอร์เซสโก้ นำท่านเดินทางสู่ เมืองเวนิส นำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือตรอนเคตโต้ เพื่อ ล่องเรือผ่านชมบ้านเรือนของชาวเวนิส สู่ เกาะเวนิส หรือ เวเนเซีย ดินแดนแสนโรแมนติก เดินทางถึง ท่าเรือซานมาร์โค นำท่าน เดินชมความสวยงามโดยรอบ ของเมืองเวนิส ผ่านชม สะพาน ถอนหายใจ ผ่านชม วังดอดจ์ นำท่านเดินทางสู่ จัตุรัสซานมาร์โค นำท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ โบสถ์ซานมาร์โค DAY 3 : นำท่านเดินทางสู่ เมืองปิซ่า นำท่านเดินทางสู่ จัตุรัสเปียซซา เดล ดูโอโม นำท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ หอพิธีเจิมน้ำมนต์ นำท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ มหาวิหารแห่งเมืองปิซ่า นำท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ หอเอนแห่งเมืองปิซ่า นำท่านเดินทางสู่ เมืองฟลอเรนซ์ นำท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ มหาวิหารซานตามาเรีย เดล ฟิโอเร นำท่านเดินทางสู่ จัตุรัสเดลลาซิญญอเรีย น้ำพุอนุสาวรีย์เทพเจ้าเนปจูน , อนุสาวรีย์วีรบุรุษเปอร์ซิอุสถือหัวเมดูซ่า อนุสาวรีย์เดวิด นำท่านเดินทางสู่ สะพานเวคคิโอ DAY 4 : นำท่านเดินทางสู่ เมืองเลคซิโอ เดินทางสู่ เลคซิโอ เดอะ มอลล์ เอาท์เล็ท นำท่านเดินทางสู่ เมืองโรม DAY 5 : นำท่านเดินทางสู่ นครรัฐวาติกัน นำท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ มหาวิหารเซนต์ ปีเตอร์ส บาซิลิกา นำท่าน เข้าชม วิหารแพนธีออน นำท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ กลุ่มโรมันฟอรัม นำท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ สนามกีฬาโคลอสเซียม นำท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ น้ำพุเทรวี นำท่านเดินทางสู่ ย่านบันไดสเปน นำท่านเดินทางสู่ สนามบินเลโอนาร์โดดาวินชี ฟิอูมิชิโน เมืองโรม ประเทศอิตาลี DAY 6 : เดินทางถึง สนามบินอาบู ดาบี เมืองอาบู ดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯระบบกดจองผ่าน web

** คลิกเลือกพีเรียดแล้วกดปุ่ม "จอง" ทางเราจะติดต่อกลับทันที
May 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jun 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jul 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Aug 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Sep 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Oct 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Nov 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Dec 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jan 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Feb 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Mar 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Apr 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 = วันที่ออกเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง
30 เม.ย – 05 พ.ค 2563 พฤหัส - อังคาร 36,999 FULL
01 – 06 พ.ค 2563 ศุกร์ - พุธ 36,999 FULL
06 – 11 พ.ค 2563 พุธ - จันทร์ 35,999 FULL
20 – 25 พ.ค 2563 พุธ - จันทร์ 34,999 FULL
28 พ.ค – 02 มิ.ย 2563 พฤหัส - อังคาร 34,999 FULL
03 – 08 มิ.ย 2563 พุธ - จันทร์ 35,999 FULL
17 – 22 มิ.ย 2563 พุธ - จันทร์ 35,999 FULL

ทัวร์อิตาลี เมืองมิลาน อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมอิตาลี ราคาใกล้เคียงกัน