ทัวร์ อินเดีย

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

BT-BOM01 : มหัศจรรย์...อินเดีย ไหว้พระพิฆเนศ 8 องค์ มหาเทพแห่งความสำเร็จ ต้อนรับปี 2563 BY TG

6 วัน 4 คืน

เมืองมุมไบ•วัดสิทธิวินายัก•เมืองปาลี•เทวสถานศรีบัลลาเลศวา•เมืองมาฮัท•เทวสถานศรีวรทาวินายักเมืองปูเน่ปูเน่•โอซาร์•วัดศรีวิฆเนศวา•เลนยาตรี•วัดศรีคีรีจัตมา•รันยันกาวน์•วัดศรีมหาคณปติ•เทอูร์ปูเน่•โมเรกาวน์•เทวสถถานศรีมยุเรศวร•สิทธิเทก•เทวสถานศรีสิธิวินายกะ•มุมไบมุมไบ•ประตูสู่อินเดีย•อนุสรณ์วิกตอเรีย•ตลาดโคลาบา
เมืองมุมไบ • วัดสิทธิวินายัก • เมืองปาลี • เทวสถานศรีบัลลาเลศวา • เมืองมาฮัท • เทวสถานศรีวรทาวินายัก เมืองปูเน่ ปูเน่ • โอซาร์ • วัดศรีวิฆเนศวา • เลนยาตรี • วัดศรีคีรีจัตมา • รันยันกาวน์ • วัดศรีมหาคณปติ • เทอูร์ ปูเน่ • โมเรกาวน์ • เทวสถถานศรีมยุเรศวร • สิทธิเทก • เทวสถานศรีสิธิวินายกะ • มุมไบ มุมไบ • ประตูสู่อินเดีย • อนุสรณ์วิกตอเรีย • ตลาดโคลาบา

ทัวร์อินเดีย อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมอินเดีย ราคาใกล้เคียงกัน