ทัวร์ รัสเซีย

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

BT-DME001 : มหัศจรรย์ Russia Super Save BY TG

6 วัน 4 คืน

สถานีรถไฟความเร็วสูง•เมืองเซนต์ปิเตอร์สเบิร์ก•วิหารเซนต์ไอแซค•ป้อมปิเตอร์และปอลพระราชวังฤดูร้อนหรือพระราชวังปีเตอร์ฮอฟ•พระราชวังฤดูหนาว•พิพิธภัณฑ์เฮอมิเทจโบสถ์หยดเลือดสถานีรถไฟความเร็วสูง•เมืองมอสโคว์•สวนสุนัขไซบีเรียนฮัสกี้•จัตุรัสแดงมหาวิหารเซนต์บาซิล•GUMสถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์•อารบัตสตรีท พระราชวังเคลมลิน•โบสถ์อัสสัมชัญ•พิพิธภัณฑ์อาเมอรี่แชมเบอร์•มหาวิหารเซนต์เดอะซาเวียร์สนามบินโดโมเดโดโว่เมืองมอสโคว
สถานีรถไฟความเร็วสูง • เมืองเซนต์ปิเตอร์สเบิร์ก • วิหารเซนต์ไอแซค • ป้อมปิเตอร์ และปอล พระราชวังฤดูร้อน หรือพระราชวังปีเตอร์ฮอฟ • พระราชวังฤดูหนาว • พิพิธภัณฑ์เฮอมิเทจ โบสถ์หยดเลือด สถานีรถไฟความเร็วสูง • เมืองมอสโคว์ • สวนสุนัขไซบีเรียนฮัสกี้ • จัตุรัสแดง มหาวิหารเซนต์บาซิล • GUM สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ • อารบัตสตรีท พระราชวังเคลมลิน • โบสถ์อัสสัมชัญ • พิพิธภัณฑ์อาเมอรี่แชมเบอร์ • มหาวิหารเซนต์เดอะซาเวียร์สนามบินโดโมเดโดโว่เมืองมอสโคว

ทัวร์รัสเซีย อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมรัสเซีย ราคาใกล้เคียงกัน