ทัวร์ ไต้หวัน

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

BT-TPE002 : มหัศจรรย์..Taiwan บินหรู เที่ยวคุ้ม ฟาร์มแกะชิงจิ้ง นั่งรถไฟความเร็วสูง THSR BY CI

5 วัน 4 คืน

ไถจง●หมู่บ้านสายรุ้ง●เจียอี้●ตลาดเหวินฮวาไนท์มาเก็ตเจียอี้●ร้านใบชา●อุทยานอาลีซาน●นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี●ไถจง●ร้านพายสับปะรด● มิยาฮาร่าไอศกรีม●ตลาดอี้จงไนท์มาร์เก็ตหนานโถว●ฟาร์มแกะชิงจิง●ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา●วัดพระถังซำจั๋ง●วัดเหวินหวู่●ไถจงไทเป●ศูนย์GERMANIUM●ตึกไทเป101(ไม่รวมค่าบัตรขึ้นชั้น89)●ศูนย์เครื่องสำอาง●อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค● ซีเหมินติงไนท์มาเก็ต
ไถจง ● หมู่บ้านสายรุ้ง ● เจียอี้ ● ตลาดเหวินฮวา ไนท์มาเก็ต เจียอี้ ● ร้านใบชา ● อุทยานอาลีซาน ● นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี ● ไถจง ● ร้านพายสับปะรด ● มิยาฮาร่า ไอศกรีม ● ตลาดอี้จงไนท์มาร์เก็ต หนานโถว ● ฟาร์มแกะชิงจิง ● ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ● วัดพระถังซำจั๋ง ● วัดเหวินหวู่ ● ไถจง ไทเป ● ศูนย์ GERMANIUM ● ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าบัตรขึ้นชั้น89) ● ศูนย์เครื่องสำอาง ● อนุสรณ์สถานเจียง ไคเชค ● ซีเหมินติงไนท์มาเก็ต

ทัวร์ไต้หวัน อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมไต้หวัน ราคาใกล้เคียงกัน