ทัวร์ รัสเซีย

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์รัสเซีย สวนสุนัขไซบีเรียนฮัสกี้ พระราชวังเคมลิน ชมละครสัตว์ by THAI Airways 7 วัน 5 คืน
BT-DME081 : มหัศจรรย์.....Russia Winter Festival BY TG

7 วัน 5 คืน

Day 1 : พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ออกเดินทาง (บินตรง) สู่ประเทศรัสเซีย เมืองมอสโคว เดินทางถึง ท่าอากาศยานโดโมเดโดโว่ เมืองมอสโคว ประเทศรัสเซีย นำท่านเดินทางสู่ กรุงมอสโคว์ เมืองหลวงของรัสเซีย ครองอันดับเมืองที่ใหญ่ที่สุดของยุโรป

Day 2 : นำท่านเข้าสู่ ตลาดอิสไมโลโว่ นำท่านสู่ตึก หอส่งสัญญาณโทรทัศน์ ให้คุณได้เห็นวิวเหนือเมืองหลวงของรัสเซียจากความสูง นำท่านไปยังร้าน 7th HEAVEN RESTAURANT นำท่านชมความน่ารักของเหล่าบรรดาสุนัขแสนรู้ ที่ สวนสุนัขไซบีเรียนฮัสกี้ ท่านยังได้มีประสบการณ์ที่แสนสนุกในการนั่ง รถเทียมสุนัขลากเลื่อน ชม จัตุรัสแดง มหาวิหารเซนต์ บาซิล นำท่านเข้าชมและชอปปิงที่ ห้างสรรพสินค้ากุม นำท่านชมความน่ารักของบรรดาสัตว์แสนรู้ และตื่นตากับการแสดงกายกรรมมายากล ของ ละครสัตว์

Day 3 : เดินทางสู่ เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ค โดยรถไฟความเร็วสูง Sapsan Fast Trainเดินทางถึง เมืองเซนต์ปิเตอร์สเบิร์ค(Saint Petersburg)เมืองที่ได้รับสมญานามว่า “ราชินีแห่งยุโรปเหนือ” เดินทางสู่ ป้อมปีเตอร์ และปอลด์ นำท่านเข้าชม มหาวิหารไอแซค เข้าชม มหาวิหารคาซาน ได้ถูกสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าปีเตอร์มหาราช ปีค.ศ. 1708

Day 4 : นำท่านเดินทางสู่ พระราชวังฤดูร้อน หรือ พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ จากนั้นเดินทางสู่ พระราชวังฤดูหนาว พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ ซึ่งเป็นสถานที่เก็บรวบรวมงานศิลปะล้ำค่าของโลกกว่า 8 ล้านชิ้น นำท่านเข้าชม โบสถ์หยดเลือด จากนั้นนำท่านเข้าชม พระราชวังแคทเธอรีน พระราชวังที่สวยงามแห่งหนึ่งในรัสเซีย

Day 5 : เดินทางสู่ OutletPulkovo Village ชมความสวยงามของการตกแต่งสไตล์ยุโรป และเป็นแหล่งช้อปปิ้งที่รวมร้านค้าดังมากมาย เดินทางกลับสู่ เมืองมอสโคว์ โดยรถไฟความเร็วสูง Sapsan Fast Train นำท่านชม สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ นำท่านเดินทางไปยัง ถนนคนเดิน ถนนอารบัต เดินทางสู่ ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิลส์จุดชมทัศนียภาพของกรุงมอสโคว์ ปัจจุบันพื้นที่ดังกล่าวเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยมอสโคว์

Day 6 : นำท่านเข้าชม พระราชวังเครมลิน สัญลักษณ์ของอดีตสหภาพโซเวียต อันเป็นจุดกำเนิดของประวัติศาสตร์ นำท่าน ชมพิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ ชม โบสถ์อัสสัมชัญวิหารหลวงเก่าแก่ ที่ถือว่าสำคัญที่สุดในเครมลิน ชมระฆังพระเจ้าซาร์The Tsar Bellและปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ จากนั้น ชม มหาวิหารเซนต์เดอะซาเวียร์ หรือที่เรียกกันว่า มหาวิหารโดมทอง นำท่านชม และชอปปิ้ง ที่ ห้างสรรพสินค้าเวกัส เดินทางเข้าสู่สนามบินโดโมเดโดโว่ มอสโคว์ เดินทางกลับกรุงเทพฯ

Day 7 : เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ

ทัวร์รัสเซีย สวนสุนัขไซบีเรียนฮัสกี้ อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมรัสเซีย ราคาใกล้เคียงกัน