ทัวร์ จีน

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

KY102: ทัวร์คุนหมิง ภูเขาหิมะเจียวจื่อ ตงชวน BY KY

4 วัน 3 คืน

คุนหมิงนครแห่งฤดูใบไม้ผลิอากาศเย็นสบายตลอดปี ตื่นตาตื่นใจของแผ่นดินสีแดงที่เมืองตงชวน ชมความงามภูเขาหิมะเจียวจื่อความสูงกว่า4,223เมตร สวนน้ำตกคุนหมิงน้ำตกฝีมือมนุษย์ใหญ่ทีสุดในเอเชีย นมัสการองค์จำลองพระพุทธรูปพระพุทธชินราชวัดหยวนทงวัดเก่าอายุพันปี สัมผัสมนตร์เสน่ห์แห่งอดีตเมืองโบราณกวนตู้ พักโรงแรมระดับ4ดาวเมืองคุนหมิง2คืน,เมืองตงซวน1คืน เมนูสุดพิเศษสุกี้เห็ด,อาหารกวางตุ้ง บินตรงโดยสายการบินKunmingAirlines *ค่าทัวร์ไม่รวมค่าวีซ่า*
คุนหมิง นครแห่งฤดูใบไม้ผลิ อากาศเย็นสบายตลอดปี
ตื่นตาตื่นใจของแผ่นดินสีแดง ที่เมืองตงชวน
ชมความงาม ภูเขาหิมะเจียวจื่อ ความสูงกว่า 4,223 เมตร
สวนน้ำตกคุนหมิง น้ำตกฝีมือมนุษย์ใหญ่ทีสุดในเอเชีย
นมัสการองค์จำลองพระพุทธรูปพระพุทธชินราช วัดหยวนทง วัดเก่าอายุพันปี
สัมผัสมนตร์เสน่ห์แห่งอดีต เมืองโบราณกวนตู้
พักโรงแรมระดับ 4 ดาว เมืองคุนหมิง 2 คืน, เมืองตงซวน 1 คืน
เมนูสุดพิเศษ สุกี้เห็ด , อาหารกวางตุ้ง
บินตรงโดยสายการบิน Kunming Airlines
*ค่าทัวร์ไม่รวมค่าวีซ่า*

ทัวร์จีน อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมจีน ราคาใกล้เคียงกัน