ทัวร์ เกาหลี

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์เกาหลี โซล หมู่บ้านเทพนิยาย ไชน่าทาวน์ Hyundai Premium Outlet by Jin Air 5 วัน 3 คืน
Easy Spring In Korea BY LJ

5 วัน 3 คืน

Day 1 : พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์ P สายการบินจินแอร์ (LJ)

Day 2 : นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านเทพนิยาย หรือ DONGHWA MAEUL - ไชน่าทาวน์ เป็นชุมชนของชาวจีน - ช้อปปิ้ง Hyundai Premium Outlet - โซลทาวเวอร์ หรือ นัมซาน ทาวเวอร์ไม่รวมค่าลิฟต์ -

Day 3 : นำท่านชม หมู่บ้านวัฒนธรรมนัมซานฮันอก Namsangol Hanok Village เป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ในบริเวณของภูเขานัมซาน - วัดพงอึนซา หรือ คนไทยอาจเรียก บงอึนซา -
ลอตเต้อควาเรียม พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่อยู่ในกรุงโซล - สวนสนุกลอตเต้เวิลด์ เป็นสวนสนุกแห่งหนึ่งตั้งอยู่ในกรุงโซล

Day 4 : ศูนย์โสมรัฐบาล ซึ่งรัฐบาลรับรองคุณภาพว่าผลิตจากโสมที่มีอายุ 6 - ศูนย์เครื่องสำอาง - เป็นศูนย์รวมของเครื่องสำอางของเกาหลี - ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดงซึ่งผลิตจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลี - พระราชวังเคียงบ็อค เป็นพระราชวังไม้โบราณที่เก่าแก่ที่สุด - ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ ดิวตี้ฟรี ที่นี่มีสินค้าชั้นนำให้ท่านเลือกซื้อมากมายกว่า 500 ชนิด

Day 5 : ศูนย์สมุนไพรฮอกเกนามู ซึ่งเป็นสมุนไพรที่ทั่วโลกยอมรับ รวมถึงสถาบันต่างๆ ว่าเป็นสมุนไพรที่มีคุณภาพดีที่สุดในการบำรุงตับและดูและตับของเรา - โรงงานสาหร่าย ของฝากที่มีชื่อเสียงของเกาหลี ผลิตสาหร่ายใหม่ สด ทุกวันมีหลายรสชาติให้ท่านได้เลือกซื้อไปเป็นของฝาก - เรียนรู้วิธีการทำคิมบับ (ข้าวห่อสาหร่าย) อาหารง่ายๆ ที่คนเกาหลีนิยมรับประทาน - ช้อปปิ้งย่านฮงแด แหล่งช้อปปิ้งสุดฮิตของเหล่าวัยรุ่น - ซุปเปอร์มาเก็ตละลายเงินวอน - ออกเดินทางกลับกรุงเทพมหานคร

ทัวร์เกาหลี โซล อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมเกาหลี ราคาใกล้เคียงกัน