ทัวร์ เวียดนาม

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์เวียดนาม . by Bangkok Airways 4 วัน 3 คืน
BT-VN12 : มหัศจรรย์..เวียดนามใต้ ญาตราง ดาลัด มุยเน่ BY PG

4 วัน 3 คืน

นั่งกระเช้าไฟฟ้า•วัดตั๊กลัม•CrazyHouse•น้ำตกดาลันลา•มุยเน่•ลำธารนางฟ้าทะเลทรายขาว•ทะเลทรายแดง•ญาตราง•สวนสนุกวินเพิร์ลปราสาทโพนคร
นั่งกระเช้าไฟฟ้า • วัดตั๊กลัม • Crazy House • น้ำตกดาลันลา • มุยเน่ • ลำธารนางฟ้า ทะเลทรายขาว • ทะเลทรายแดง • ญาตราง • สวนสนุกวินเพิร์ล ปราสาทโพนคร

ทัวร์เวียดนาม . อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมเวียดนาม ราคาใกล้เคียงกัน