ทัวร์ เวียดนาม

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์เวียดนาม โฮจิมินห์ซิตี้ มุยเน่ ทะเลทรายขาว ทะเลทรายแดง ลำธารนางฟ้า ดาลัด by Air Asia 4 วัน 3 คืน
BT-VN03 : เวียดนามใต้ มหัศจรรย์...Vietnam โฮจิมินห์ มุยเน่ ดาลัด BY FD

4 วัน 3 คืน

โฮจิมินห์ซิตี้•ฟานเทียด(มุยเน่)•ทะเลทรายขาว•ทะเลทรายแดง•ลำธารนางฟ้าดาลัด•น้ำตกดาตันลา•นั่งรถROLLERCOASTER•สวนดอกไม้เมืองหนาว•นั่งรถม้า•จัตุรัสลามเวียน•ทะเลสาบซวนฮวาง•ช้อปปิ้งตลาดไนท์บาร์ซ่านั่งกระเช้า•วัดตั๊กลัม•Crazyhouse•พระราชวังฤดูร้อน•ทุ่งดอกไฮเดรนเยีย•สวนแห่งแสงที่ดาลัด•ช้อปปิ้งตลาดไนท์บาร์ซ่าโฮจิมินห์•โบสถ์นอร์ธเธอดัม•ที่ทำการไปรษณีย์กลาง•ตลาดเบนถัน
โฮจิมินห์ซิตี้ • ฟานเทียด(มุยเน่) • ทะเลทรายขาว • ทะเลทรายแดง • ลำธารนางฟ้า ดาลัด • น้ำตกดาตันลา • นั่งรถ ROLLER COASTER • สวนดอกไม้เมืองหนาว • นั่งรถม้า • จัตุรัสลามเวียน • ทะเลสาบซวนฮวาง • ช้อปปิ้งตลาดไนท์บาร์ซ่า นั่งกระเช้า • วัดตั๊กลัม • Crazy house • พระราชวังฤดูร้อน • ทุ่งดอกไฮเดรนเยีย • สวนแห่งแสงที่ดาลัด • ช้อปปิ้งตลาดไนท์บาร์ซ่า โฮจิมินห์ • โบสถ์นอร์ธเธอดัม • ที่ทำการไปรษณีย์กลาง • ตลาดเบนถัน

ทัวร์เวียดนาม โฮจิมินห์ซิตี้ อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมเวียดนาม ราคาใกล้เคียงกัน