ทัวร์ เวียดนาม

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

BT-VN08 : เวียดนามกลาง มหัศจรรย์...Bana Hills เว้ ดานัง ฮอยอัน BY FD

4 วัน 3 คืน

เที่ยว3เมืองเว้ดานังฮอยอัน นั่งกระเช้าขึ้นบาน่าฮิลล์ พิเศษ!ทานบุฟฟต์นานาชาติ+Seafood
เที่ยว 3 เมืองเว้ ดานัง ฮอยอัน
นั่งกระเช้าขึ้น บาน่าฮิลล์
พิเศษ! ทานบุฟฟต์นานาชาติ + Seafood

ทัวร์เวียดนาม อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมเวียดนาม ราคาใกล้เคียงกัน