ทัวร์ สวิตเซอร์แลนด์

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ พิชิตยอดเขายุงฟราว สะพานไม้ชาเปล น้ำตกไรน์ by THAI Airways 8 วัน 5 คืน
BT-EUR02 : มหัศจรรย์....Switzerland พิชิต 2 ยอดเขา ยุงฟราว แมทเทอฮอร์น BY TG

8 วัน 5 คืน

Day 1 : พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

Day 2 : ออกเดินทางสู่ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ถึงถึงสนามบิน ท่าอากาศยานนานาชาติซูริค มุ่งหน้าสู่ เมืองซุก เดินทางสู่ เมืองเบิร์น จุดรวมของวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของดินแดนแห่งขุนเขาจนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเมืองปี 1983 พาท่านชมความงามของ ย่าน Old town ซึ่งเป็นย่านจุดศูนย์หลางของเมือง ไฮไลท์อยู่ที่ หอนาฬิกานาฬิกาดาราศาสตร์ ถัดไปไม่ไกลจะพบกับ บ้านเลขที่ 49 พาท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับความตระการตาของ อาสนวิหารแห่งกรุงเบิร์น ตบท้ายด้วยสัญลักษณ์ของกรุงเบิร์น กับ บ่อหมี เดินทางไปยัง เมืองเบียล

Day 3 : เดินทางไปยัง เมืองเจนีวา พาท่านชม นาฬิกาดอกไม้ ผ่านชม Monument National อนุเสาวรีย์อันเป็นสัญลักษณ์แห่งการรวมชาติระหว่างเจนีวาและประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ก่อนแวะถ่ายรูปด้านหน้าของที่ทำการองค์การสหประชาชาติแห่งเจนีวา พลาดไม่ได้กับการชม น้ำพุแห่งเจนีวา เดินทางต่อไปยัง เมืองมองเทรอซ์ แวะถ่ายรูปด้านหน้าของ ปราสาทชิลยอง มุ่งหน้าสู่ เมืองโลซาน พาท่านถ่ายรูปกับ ศาลาไทยเฉลิมพระเกียรติ พาท่านถ่ายรูปด้านหน้า อาสนวิหารโลซาน เดินทางสู่ เมืองลูลี่

Day 4 :มุ่งหน้าสู่ เมืองเซอร์แมท โดยพาท่านเปลี่ยนเป็นขึ้นรถไฟที่เมือง ทาซ พิเศษสุด !!! พาท่านนั่งรถไฟกอร์เนอร์การ์ท รถไฟสุดคลาสสิคที่จะพาท่านขึ้นไปยังยอดเขาอันเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดของ ภูเขาแมทเทอร์ฮอร์น พาท่านเดินชม ความงามของ เมือง Zermatt หลังจากชมความงามจนเต็มอิ่มแล้ว เดินทางต่อไปยัง เมืองอินเทอลาเก้น พาท่านเดินชม ความงามและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของเมือง ที่ ถนน Hoheweg

Day 5 : นำท่านสู่ เมืองกรินเดอวาลด์ พาท่านนั่งรถไฟไต่เขาสู่ สถานียุงฟราวด์ เป็นอีก 1 ยอดเขา ของเทือกเขาแอลป์ที่ที่คู่ควรแก่การพิชิต พาท่านชม อุโมงค์น้ำแข็ง ชม อุโมงโลกอัลไพน์ พาท่านขึ้นสู่ Jungfrau Panorama view จุดสูงสุดของสถานี ที่ 3,571 เมตร ให้ท่านได้ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก พาท่านลงสู่อีก 1 เมืองชานเขายุงฟราว เมืองเลาเทอร์บรุนเนิน แวะชมน้ำตกชเตาบ์บาค มุ่งหน้าสู่ เมืองลูเซิร์น พาท่านถ่ายรูปกับ อนุสาวรีย์สิงโต พาท่านชม สะพานไม้คาเปิล

Day 6 : เดินทางสู่ เมืองชไตน์ อัม ไรน์ จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ ชาฟฟ์เฮาเซิน พาท่านชม น้ำตกไรน์ เมืองที่มีน้ำตกที่กว้างที่สุดของยุโรปโดยมีความกว้างถึง 150 เมตร สูง 23 เมตร มีกระแสน้ำเชี่ยวกราดตลอดทั้งปี เดินทางกลับเข้าสู่ เมืองซูริกช้อปปิ้งตลอดช่วงบ่ายที่บริเวณ ถนนบาร์นฮอฟ ถนนสายช้อปปิ้งของเมือง อัดแน่นไปด้วยด้วยร้านรวงต่างๆ

Day 7 : นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติซูริค ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย

Day 8 : ถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ พิชิตยอดเขายุงฟราว อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมสวิตเซอร์แลนด์ ราคาใกล้เคียงกัน